Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS
//} %>

Verzekeringen

Het is belangrijk dat u goed verzekerd bent. Verzekeringen moet u zelf regelen.

Inboedelverzekering
Al onze woningen zijn verzekerd tegen brand-, storm- of glasschade. Uw inboedel is niet automatisch meeverzekerd. Dit moet u zelf regelen. Wij gaan er vanuit dat u zelf een uitgebreide inboedelverzekering heeft afgesloten. Toch is het verstandig uw polis te raadplegen of u ook verzekerd bent tegen schade als gevolg van gebreken in of aan de woning. De gebreken zelf zullen wij oplossen, zoals lekkage aan leidingen of daken. Waterschade als gevolg van gebreken en schade aan uw inboedel als gevolg van brand is voor uw rekening, of voor rekening van uw verzekering. Ook schade aan uw inboedel als gevolg van storm komt voor uw eigen rekening. Dit geldt ook wanneer u zichzelf buitensluit en een raampje intikt. Deze met opzet aangebrachte schade wordt niet gedekt door de glasverzekering waarvoor u maandelijks via uw huur een bijdrage betaalt.

Bij een inboedelverzekering moet u op een aantal dingen letten. Controleer of de hoogte van het verzekerde bedrag voldoende is voor uw bezittingen. Stel ook een lijst op van alle waardevolle eigendommen met eventuele type- en codenummers. Meldt schade zo spoedig mogelijk aan de verzekeraar.