De Wijert

We zijn van start in de Wijert! In juni 2023 zijn de werkzaamheden voor het sloop- & nieuwbouwproject begonnen. 

We starten in de Spieghelstraat. Hier worden 50 woningen en 24 garageboxen gesloopt. In de volgende fasen gaan we verder aan de Camphuysenstraat en Reviusstraat. In totaal gaat het in dit project om de sloop- & nieuwbouw van 222 woningen en 77 garageboxen.

Informatie voor bewoners

Bewoners van de Wijert worden actief op de hoogte gehouden. Er worden regelmatig nieuwsbrieven verstuurd. Die kun je ook hier downloaden onder 'zie ook'. 

Over het project

De Huismeesters en Trebbe tekenden op 23 februari 2021 de Design & Build overeenkomst voor de nieuwbouw van 285 woningen in De Wijert-Noord. De Huismeesters startte in het voorjaar van 2020 met woningverbetering van in totaal 152 woningen. In het nieuwe plan is plek voor 271 appartementen en 14 eengezinswoningen. Het totale project neemt ongeveer vier jaar in beslag.

Contactpersonen

Mireille van der Velde

Mireille is jouw aanspreekpunt voor bewonerszaken. Je kunt contact opnemen met Mireille via telefoonnummer (050) 3657171 of via e-mail: info@dehuismeesters.nl.

Pieter de Vries

Pieter is jouw aanspreekpunt voor technische zaken. Je kunt contact opnemen met Pieter via telefoonnummer (050) 3657171 of via e-mail: info@dehuismeesters.nl.