Visitatie

Eens in de vier jaar laat De Huismeesters zich visiteren door een onafhankelijke externe commissie. Met zo’n visitatie leggen we verantwoording af aan onze huurders en stakeholders over onze maatschappelijke prestaties. De visitatie is voor De Huismeesters meer dan een morele en wettelijke verplichting. De feedback die wij hebben gekregen, gebruiken wij om van te leren en ons te verbeteren. Dit jaar heeft het onafhankelijke visitatiebureau Cognitum de visitatie uitgevoerd.

Betrokken, sober en sociaal

Onze belanghebbenden beschrijven De Huismeesters als betrokken, sober en sociaal. Daar zijn we trots op. Dit past bij wie wij zijn. Een klantgerichte buurtcorporatie, dichtbij onze bewoners. Belanghebbenden zijn tevreden over de relatie en de communicatie met De Huismeesters. Met name over de invloed die zij hebben op het beleid van De Huismeesters. Ook geven zij aan veel vertrouwen in ons te hebben. Hier zijn wij blij mee. Voor een goede samenwerking is vertrouwen een belangrijke basis.

De Huismeesters acteert scherp aan de wind. Binnen de beperkte financiële ruimte. Er ligt nog flink veel werk voor de corporatie. Dit heeft te maken met de kwaliteit van het naoorlogse bezit. Ook zien wij een grote opgave in de wijken op het gebied van leefbaarheid. Hierin hebben wij enige achterstand.

Wij bouwen verder aan onze ambities

De wereld verandert. De wereld van de corporaties is daarop geen uitzondering. We moeten ons wendbaar en flexibel opstellen om goed en op tijd in te spelen op veranderingen. De Huismeesters staat, maar wij zijn nog niet de corporatie die we willen zijn. We bouwen verder aan onze ambities. Onze cijfers geven aan dat wij in ieder geval op de goede weg zitten.

Waardering

‘Ik ben trots op de prestaties die we met alle collega’s hebben neergezet. Sinds 2016 tot op de dag van vandaag, is De Huismeesters een organisatie in transitie. Samen met ook de Raad van Commissarissen hebben we gewerkt aan een ‘nieuwe’ organisatie. Met oog voor de verbetering van het woningbezit, onze financiële positie en het goed invullen van onze maatschappelijke opdracht. De verbeterpunten vanuit de visitatie sluiten mooi aan op de plannen die De Huismeesters heeft. Dit is ook input voor ons nieuwe ondernemingsplan. Hierbij staan wij stil bij het waarom en het hoe van ons handelen, geeft Sije Holwerda, directeur-bestuurder van De Huismeesters, aan.