Visitatie

Eens in de vier jaar laat De Huismeesters zich visiteren door een onafhankelijke externe commissie. Met zo’n visitatie leggen we verantwoording af aan onze huurders en stakeholders over onze maatschappelijke prestaties. In 2023 voerde het onafhankelijke visitatiebureau Pentascope de visitatie uit.

De feedback die we kregen, gebruiken wij om te leren en ons te verbeteren. 

Samen zijn we altijd in de buurt
We zijn er trots op dat we als corporatie – in onze woorden – gewoon een prima beoordeling krijgen. Of, zoals de commissie schrijft: “En er zijn heel veel zaken die goed gaan.” De commissie refereert bijvoorbeeld positief aan de inhaalslag voor woningverbetering, de voortvarendheid en kwaliteit van de plannen rondom wijkvernieuwing, de manier waarop we inzetten op vastgoedsturing en de knoppensessie met onze Huurdersraad.  Samen zijn we altijd in de buurt.

Buurtcorporatie in transitie
De visitatiecommissie vindt ons een corporatie in transitie. Ze beschrijft in haar rapport dat ze ziet dat we écht graag een buurtcorporatie willen zijn en dat we daar stapje voor stapje dichter bij in de buurt komen. We zijn blij dat onze wil om ‘altijd in de buurt te zijn’ wordt herkend. We vinden het mooi om te lezen dat de visitatiecommissie een ‘open, transparantie en lerende houding’ trof tijdens de visitatieweek. We denken dat dit een belangrijke voorwaarde is voor ontwikkeling. We hopen en verwachten dan ook dat de commissie over vier jaar een buurtcorporatie ‘pur sang’ aantreft.

Download het visitatierapport