Prestatieafspraken

Ieder jaar maken we afspraken met de huurdersorganisaties en de gemeente Groningen.

De belangrijkste thema’s: vitale wijken, buurten en dorpen, betaalbaarheid, beschikbaarheid, voorraadontwikkeling, verduurzaming en veilig wonen en aardbevingen.