Ondernemingsplan

Onze omgeving verandert steeds sneller. Ons werkveld is dynamisch. Het wordt voor ons steeds belangrijker om uitdagingen samen met anderen op te pakken. Daarom staan wij stil bij het waarom en het hoe van ons handelen. Samen met onze medewerkers en partners.

Dit heeft geleid tot het ondernemingsplan ‘Scherp aan de wind 2.0’. We gaan door met de stappen die we in het ondernemingsplan 2017 – 2020 hebben ingezet.

De veranderingen op het gebied van opgave, wetgeving, doelgroep en maatschappij leiden samen tot vier speerpunten die strek met elkaar verweven zijn. 

  • Levenskrachtige wijken en buurten (leefbaarheid)
  • Goede woningen die klaar zijn voor de toekomst (duurzaamheid/kwaliteit)
  • Huurders van nu en de toekomst (participatie)
  • Betaalbare woningen op de juiste plek (betaalbaarheid/beschikbaarheid)

Deze speerpunten vormen het vertrekpunt voor onze strategische bewegingen die we in die plan benoemen.