Wijkvernieuwing De Wijert

De Huismeesters aan de slag met herontwikkeling in De Wijert

 Vrijdag 30 oktober is op de hoek Vondellaan – P.C. Hooftlaan het bouwbord Start wijkvernieuwing De Wijert door vier vertegenwoordigers van de betrokken partijen onthuld. De herontwikkeling van een deel van de woningen van woningcorporatie De Huismeesters is een van de projecten die de wijkvernieuwing in De Wijert concreet maakt. Bewoners, ondernemers, scholen, woningcorporaties, de gemeente en andere organisaties hebben met elkaar een deal gesloten om samen te werken aan een vitale en leefbare wijk; Wijkdeal de Wijert.

 De Huismeesters is aan de slag met de herontwikkeling van een deel van haar woningen in De Wijert. Er worden 222 woningen en 77 garageboxen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Er vindt woningverbetering plaats bij in totaal 152 woningen. De Huismeesters is in het voorjaar van 2020 gestart. De woningverbetering van 56 woningen aan de Vondellaan is deze week afgerond. Doordat De Huismeesters en de aannemer zich houden aan het protocol ‘Samen veilig wonen’ konden de werkzaamheden tijdens de coronaperiode doorgaan.

Herontwikkeling gaat hier verder dan alleen sloop, nieuwbouw en verbetering van de woningen. In de aanpak zijn kwaliteit, verduurzaming, toevoeging van levensloopbestendige woningen en diversiteit van koop-huur het doel. Ook onderzoeken partijen binnen Wijkdeal De Wijert hoe de omgeving rondom de woningen zo kan worden ingericht dat iedereen prettig en goed kan wonen in De Wijert.

Sije Holwerda, directeur-bestuurder De Huismeesters, wethouder Wijkvernieuwing Roeland van der Schaaf, Nathalie van der Vechte van Huurdersbelang Groningen-Zuid en Ina de Vries namens de bewoners, hebben met elkaar het bouwbord onthuld. Het bord zou al eerder feestelijk worden onthuld. Helaas was dit door de coronamaatregelen niet mogelijk. We hebben daarom gekozen voor deze kleine setting.