Vroegsignalering huurachterstanden

Door op tijd signalen te herkennen worden problemen voorkomen of minder groot. Gemeente Groningen, Menzis, Zilveren Kruis, VGZ, Waterbedrijf Groningen, De Huismeesters, Lefier, Wierden en Borgen en Nijestee werken daarom samen in het project ‘Eerste hulp bij Geldzaken’. Dit om schulden bij bewoners van de gemeente Groningen te voorkomen.

Eerste hulp bij Geldzaken begint bij het opmerken van betalingsachterstanden. De gemeente krijgt hierover een melding van bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of woningcorporatie. De gemeente brengt betalingsachterstanden op tijd in beeld. Dit noemen we vroegsignalering. Zij gaan daarna bij bewoners op huisbezoek als er een betalingsachterstand is gesignaleerd. En gaan daarbij het gesprek aan over de financiële situatie. Zo willen we voorkomen dat de betalingsachterstanden hoger worden. En dat het lang duurt voordat iemand hulp krijgt.

De gemeente kijkt mee of het inkomen voldoende is om van te leven. En of er gebruik kan maken van aanvullende regelingen. Als blijkt dat er een betalingsregeling getroffen moet worden, kan de gemeente hierin bemiddelen. De gemeente kan ook doorverwijzen naar (schuld)hulpverlenende instanties. Het is mooi als het de bewoner lukt om maandelijks de vaste lasten weer op tijd te kunnen betalen

Uitwisseling van persoonsgegevens 
De verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen als dat is toegestaan op grond van de geldende wet- en regelgeving. De Huismeesters vraagt altijd uw toestemming voordat wij uw gegevens doorgeven.

Meer informatie 
Meer informatie over Eerste Hulp bij Geldzaken, staat op de website van de gemeente Groningen. Klik hier