Uitkomst Aedes

De Aedes-benchmark maakt sinds 2014 het verbeterpotentieel van deelnemende woningcorporaties inzichtelijk. Hiermee draagt de benchmark bij aan de betrouwbaarheid van de sector.