Sije Holwerda neemt afscheid van De Huismeesters

Na 7 jaar bestuurder te zijn geweest, heeft Sije Holwerda besloten op 9 maart afscheid te nemen van De Huismeesters. Onder zijn bevlogen leiding heeft De Huismeesters zich ontwikkeld tot een stabiele en betrouwbare buurtcorporatie die in staat is toekomstgericht mee te bewegen met de ontwikkelingen in de volkshuisvesting. Met hart voor de huurder.

Het fundament voor de toekomst van De Huismeesters is neergezet

‘Ik werk iedere dag met heel veel plezier aan het verbeteren van de sociale volkshuisvesting in Groningen. En aan het ontwikkelen van De Huismeesters met bevlogen medewerkers tot een corporatie die klaar is voor de toekomst. We willen onze huurders meer dan een goed huis geven. Namelijk een thuis in fijne wijken en buurten. Wijken waarin alle mensen een goede woonplek hebben en zich thuis voelen. Dit ongeacht hun financiële, fysieke of mentale kwetsbaarheid. Maar waar ze elkaar wel kunnen versterken. Wij zijn die buurtcorporatie die haar mensen kent. We kennen onze huurders en brengen die samen ten behoeve van de inclusieve samenleving. We hebben afgelopen jaren meer dan 1.500 woningen verbeterd, daar mee is de achterstand zo goed als weggewerkt. Onze huurders verdienen een gezonde en goed geïsoleerde woning voor een betaalbare huur. Ook zijn we actief in de prioritaire wijken Selwerd en De Wijert waar we door sloop weer nieuwe toekomstbestendige woningen toevoegen. Hierdoor kunnen ouderen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Ik kijk met een goed gevoel terug op een fijne samenwerking met collega corporaties en belanghouders. Nu het fundament voor de toekomst is neergezet en De Huismeesters weer volop kan bijdragen, verlaat ik met een gerust hart de corporatie’, aldus Sije Holwerda.

Gedreven volkshuisvester
De Raad van Commissarissen is Sije Holwerda erkentelijk voor zijn inzet de afgelopen 7 jaar. Voorzitter Jaap Koster: ‘Met het vertrek van Sije verliest De Huismeesters een gedreven volkshuisvester, met hart voor de huurder. Hij heeft De Huismeesters mede gevormd tot wat zij nu is: een professionele organisatie die in het belang van de volkshuisvesting haar eigen grenzen opzoekt en waar nodig verlegt. Sije zorgde voor de transitie van een beherende corporatie naar een toekomstbestendige en wendbare corporatie’.

Sandra van Zaal is vanaf 1 april de waarnemend bestuurder bij De Huismeesters
Sandra van Zaal heeft ruime ervaring als directeur-bestuurder bij Baston Wonen. Tegelijkertijd zoekt de Raad een goede opvolger die de uitgezette koers voort kan zetten. Zodra bekend is wie de nieuwe bestuurder is, wordt dit bekend gemaakt.