Prestatieafspraken Groningen 2020-2024

Op 9 december hebben gemeente, corporaties en huurdersorganisaties de Groningse prestatieafspraken voor 2020 feestelijk ondertekend. Ook dit jaar is het gelukt om in goed overleg tot concrete afspraken te komen. Voor het eerst als nieuwe gemeente Groningen. De huidige Prestatieafspraken zijn nog gebaseerd op de afzonderlijke woonvisies van Groningen, Haren en Ten Boer. Er wordt in 2020 een nieuwe woonvisie gemaakt.

De belangrijkste thema’s: vitale wijken, buurten en dorpen, betaalbaarheid, beschikbaarheid, voorraadontwikkeling, verduurzaming en veilig wonen en aardbevingen.

De ondertekening vond plaats in wijkrestaurant De Duindoorn, een voormalige fietsenstalling die met vereende krachten is omgetoverd tot een sfeervolle ontmoetingsplaats en eetgelegenheid. Uiteraard zijn ook bezoekers van buiten de wijk van harte welkom.