Nieuwe directeur-bestuurder van De Huismeesters

Per 1 september 2022 nieuwe directeur-bestuurder van De Huismeesters

Jeriça Hartholt neemt per 1 september 2022 de taken over van de waarnemend directeur bestuurder Sandra van Zaal. Jeriça heeft veel ervaring op het gebied van wonen en woning-corporaties. Zij was onder meer als directeur bestuurder werkzaam bij woningcorporatie Accolade te Heerenveen. Tot voor kort werkte zij als directeur Noord-Oost bij Bouwbedrijf Trebbe.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Jaap Koster, is blij met de nieuwe directeur bestuurder: “We zijn heel tevreden dat we zo’n goede opvolger hebben gevonden. Jeriça heeft veel ervaring en affiniteit met woningcorporaties en de vraagstukken die daarbij horen. We hebben het volste vertrouwen dat ze de belangen van De Huismeesters en onze huurders goed behartigt en dat zij de uitgezette koers voort kan zetten. Zij is in staat om met de belangen van de huurders voorop, op inspirerende wijze sturing te geven aan de organisatie en leiding te geven aan zowel de vastgoedopgave in de stad Groningen als aan de doorontwikkeling van de organisatie. Ze is een echte verbinder die met oog voor resultaat graag nieuwe uitdagingen aangaat.

Jeriça Hartholt, “Samen werken met mensen en werken voor mensen. Werk met een stevige maatschappelijke impact. Dat is wat mij drijft. Mijn hart ligt bij de volkshuisvesting. Daar wil ik mij voor inzetten!”