Kom jij in aanmerking voor huurverlaging?

In 2021 hebben huurders van corporaties met een hoge huur en laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging.

Waarom een eenmalige huurverlaging?
Als wij een sociale huurwoning toewijzen, houden we al rekening met een huurprijs die past bij jouw inkomen. Toch komt het voor dat je een huur betaalt die te hoog is voor je inkomen. Dit komt door bijvoorbeeld een daling van jouw inkomen. Of jouw huishouden is veranderd. De regering heeft op Prinsjesdag afgesproken om deze huurders tegemoet te komen. En de huren één keer te verlagen.

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?
Dat hangt af van de huur die je nu betaalt en jouw inkomen. In het overzicht zie je de inkomens. Als je kale huur lager is dan € 633,25, dan is je huur al passend voor jouw inkomen. En krijg je niet de eenmalige huurverlaging. Ook als je een vrije sector woning huurt, krijg je geen huurverlaging. De huurverlaging is alleen voor huurders in een zelfstandige sociale huurwoning met een huur hoger dan € 633,25. Je vindt in ons online klantportaal mijn dehuismeesters de kale huurprijs van jouw woning.

Type huishouden

Bruto-inkomen lager dan

Kale huur hoger dan

Verlaging kale huur naar

1-persoons

Tot en met € 23.725

 € 633,25

€ 633,25

1-persoons, AOW-gerechtigd

Tot en met € 23.650

 € 633,25

€ 633,25

2-persoons

Tot en met € 32.200

 € 633,25

€ 633,25

2-persoons, tenminste één AOW-gerechtigd

Tot en met 32.075

 € 633,25

€ 633,25

3 of meerpersoons

Tot en met € 32.200

 € 678,66

€ 678,66

3 of meerpersoons, tenminste één AOW-gerechtigd

Tot en met € 32.075

 € 678,66

€ 678,66

Hoe werkt de huurverlaging?
Had je vóór 2020 al een te hoge huur voor jouw inkomen (zoals in de tabel genoemd)? Dan loopt het proces automatisch via de Belastingdienst. Zij controleren of er huurders zijn die te duur wonen.  Hiervoor kijken ze naar het vastgestelde inkomen over 2019. En het aantal ingeschreven personen. Na deze controle krijgen wij per woning een kenmerk terug. Met dit kenmerk weten wij of we je huur moeten verlagen. Je ontvangt dan vóór 1 april een brief met het huurverlagingsvoorstel. Deze gaat op zijn laatst op 1 mei in.

Je kunt ook zelf huurverlaging aanvragen
De Belastingdienst kijkt naar het vastgestelde inkomen over 2019. Heb je na 2019 een inkomensdaling gehad? En heb je daardoor al minstens zes maanden een lager inkomen dan de inkomensgrens? Dan heb je ook recht op huurverlaging. Dit moet je wel zelf bij ons aanvragen.

Je kunt tot 31 december 2021 een e-mail/brief sturen waarin je aangeeft in aanmerking te komen voor huurverlaging. Je moet de volgende documenten toevoegen:

  • een salarisstrook/jaaropgave
  • als je ZZP-er bent, een verklaring van de boekhouder
  • uitkeringsspecificaties