Jaarbericht 2019

Wij zijn trots op veel van wat wij de afgelopen jaren hebben bereikt! Wij zijn vier jaar geleden gestart met een  inhaalslag met het verbeteren van onze woningen. Dit hebben we gedaan in combinatie met technische maatregelen om de woningen energiezuiniger te maken. En de basiskwaliteit op orde te brengen. We zitten midden in deze transitie.

We zijn er dan ook nog niet
Wij zijn en blijven in beweging. We zijn begin 2020 interactief aan de slag gegaan met onze belanghouders en medewerkers. Hun input is de basis voor ons nieuwe ondernemingsplan. We bouwen verder aan onze ambities met nieuw elan. Wij blijven een bijdrage leveren aan de kwaliteit, betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid van de stad Groningen. Hiervoor zetten wij onze financiële mogelijkheden maximaal in.

Klik hier voor de infographic en klik hier voor het volledige jaarbericht.