In memoriam: Gerda Vorsteveld

In memoriam

Gerda Vorsteveld-Beentjes
oud-voorzitter Huurdersraad De Huismeesters

Eind 2021 ontvingen wij het bericht dat Gerda Vorsteveld is overleden. Gerda was 75 jaar en laat een zoon achter.

Gerda was vanaf maart 1996 voorzitter van de Huurdersraad. Deze rol heeft zij ruim 23 jaar met verve vervuld. Zij kwam altijd op voor de belangen van onze huurders. En pakte samen met ons diverse zaken op zoals de dossiers over de verhuurdersheffing en Vestia. Zij zorgde er ook voor dat ze goed op de hoogte bleef van alle landelijke en regionale ontwikkelingen.

Gerda woonde 39 jaar in Beijum aan de Atensheerd. Het beviel haar goed in deze wijk. Zij en haar man waren destijds een van de eerste bewoners van deze wijk. Haar man is vijf jaar geleden overleden. Omdat zij al zo lang in de wijk woonde, kende ze veel mensen. En veel mensen kenden haar. Het was wat haar betrof soms net een dorp.

In december 2016 tekenden Gerda en Sije Holwerda (directeur-bestuurder van De Huismeesters) nog een overeenkomst. Met als doel de werkwijze professioneler, gestructureerd en resultaatgericht te maken. Hiervan plukken wij anno 2021 nog steeds de vruchten. Er kwam veel af op de Huurdersraad sinds de invoering van de nieuwe woningwet. Huurders kregen meer inspraak in het beleid van de woningcorporaties. Dit vergt veel van de huurdersorganisatie. Gerda besloot daarop – ook met het oog op haar gezondheid - om in 2019 afscheid te nemen.

Wij waardeerden de goede samenwerking met haar. Een stevige en markante persoonlijkheid met een groot sociaal hart. Met veel inzet en recht voor z’n raap. Naast een groot hart voor de huurders was ze liefdevolle moeder van David. Wij wensen hem en de familie dan ook heel veel sterkte toe.