Huurverhoging 2024

Alle mensen die bij ons huren, krijgen voor 1 mei een brief. Daarin staat dat wij de huur per 1 juli 2024 aanpassen. Bij de meeste mensen stijgt de huur met 5,8%. Sommige mensen krijgen geen of minder huurverhoging. Gemiddeld stijgt de huur met 5,2%.

Een huurverhoging is nodig om de kosten die we maken te kunnen betalen
De afgelopen jaren zijn de kosten voor het onderhouden, verbeteren en bouwen van woningen gestegen. Bij de meeste mensen verhogen wij daarom de huur met 5,8%. Dit percentage is gelijk aan de gemiddelde loonontwikkeling. Kijk hier als je wilt weten waar wij in 2024 geld aan uitgeven.

Voor mensen die recht hebben op huurtoeslag geldt dat de huurtoeslag meestijgt.
We geven de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst.

Sommige mensen krijgen geen of minder huurverhoging.
Dit is zo als:

  • Je officieel van ons te horen kreeg dat we je woning slopen;
  • Je woning energielabel E, F, of G heeft;
  • Je al een huurprijs hebt die past bij de woning waarin je woont.

Sommige mensen hebben recht op huurverlaging
Vorig jaar verlaagden wij eenmalig de huur bij mensen die daar recht op hadden. Heb je geen huurverlaging voor lage inkomens gehad? Dan kun je tot 31 december 2024 nog huurverlaging aanvragen op onze website. Dit zijn de voorwaarden:

  • Je huurt een sociale huurwoning sinds 1 maart 2023 of eerder;
  • Je hebt in 2023 geen huurverlaging gehad;
  • Je huur was op 1 januari 2024 hoger dan € 577,91;
  • Je hebt een laag inkomen.

Je kunt bezwaar maken tegen de huuraanpassing
Dit kan bijvoorbeeld als wij de huuraanpassing te laat aankondigden. Op huurcommissie.nl lees je wanneer bezwaar maken zin heeft. Gebruik het formulier op dehuismeesters.nl/huuraanpassing als je bezwaar maakt. Of bel met de huurcommissie (088 - 1 600 300) om een formulier aan te vragen. Zorg ervoor dat je schriftelijke bezwaar uiterlijk 30 juni bij ons is.  

Kijk op dehuismeesters.nl/huuraanpassing voor meer informatie
Op deze speciale pagina vind je onder meer antwoorden op vaak gestelde vragen.