Groninger woningcorporaties uiten zorg over verhoging onroerendzaakbelasting

De gemeente Groningen laat de onroerendzaakbelasting (OZB) met 8% stijgen om een sluitende gemeentebegroting 2020 te kunnen realiseren. Ook wordt er onder andere bezuinigd op onderhoud in wijken en lopen plannen voor wijkenergie vertraging op. Wij hebben samen met de andere Groninger corporaties onze zorgen geuit in een brief naar de gemeente Groningen.

Wij hebben begrip voor de financiële situatie van de gemeente, maar we vrezen voor de consequenties. Wat gaat dit betekenen voor onze prestatieafspraken, de voortvarende wijkaanpak en het bouwen aan een ongedeelde stad?

Onze bijdrage aan de stad

De Groningse corporaties werken aan voldoende goede, betaalbare en duurzame woningen in leefbare buurten, vooral voor mensen met een laag inkomen. We proberen dit zo optimaal mogelijk te doen met maximale inzet van onze financiële middelen. We maken geen winst en we sparen geen geld op. We zorgen er wel voor dat we kunnen voortbestaan.

In de komende vijf jaar willen we ruim 3.000 nieuwe woningen bouwen, 9.000 woningen verduurzamen en de wijkaanpak verder uitrollen.

Gevolgen OZB-verhoging

De voorgestelde OZB-verhoging is voor ons gezamenlijk een bedrag van € 900.000 per jaar met langjarige gevolgen. Door deze verhoging kunnen we 250 sociale huurwoningen minder bouwen of bijna een kwart minder aan leefbaarheid uitgeven.  We kunnen dit geld niet meer uitgeven aan leefbaarheidsmaatregelen in buurten.

Behoefte aan meer

Er is behoefte aan meer: meer woningen voor begeleid wonen, meer woningen voor reguliere woningzoekenden, meer huisvesting voor verwarde personen en meer woningen voor middeninkomens. We willen samen graag nog meer doen, maar er is niet genoeg geld.

Kortom, de hervormingen van de gemeente Groningen dwingen ons tot keuzes die nadelig zijn voor onze huurders en woningzoekenden in de stad. Dit alles willen wij graag voorkomen. We hebben de gemeente Groningen daarom gevraagd om met ons op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen. Wij willen kunnen blijven werken aan voldoende goede, betaalbare en duurzame woningen in leefbare buurten. Vooral voor mensen met een laag inkomen.