Gezond samenwonen

Op dinsdag 10 december vond het Boumasymposium ‘Van Woonwijk naar Leefwijk’ plaats. Tijdens dit symposium – georganiseerd door GRAS – presenteerden twee ontwerpteams hun onderzoek naar wijkvernieuwingswijken De Hoogte en De Wijert. Deze ontwerpstudies zijn gefinancierd met subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De studies richten zich op de ontwikkeling van nieuwe woningtypen en op de kwaliteit van de woonomgeving.

De Huismeesters bezit en verhuurt woningen in De Wijert en De Hoogte. De ontwerpstudies die gepresenteerd werden op 10 december zijn geen plannen van De Huismeesters. De Huismeesters is geen opdrachtgever. We hebben op verzoek een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de studies. De uitkomsten staan volledig los van onze eigen plannen.

Wij bereiden in De Wijert de aangekondigde sloop- en nieuwbouwplannen voor. De komende jaren investeren we in De Hoogte in woningverbetering en verduurzaming. Wij informeren altijd eerst onze bewoners over onze plannen.