G13-corporaties verzetten zich tegen de heffingen

In 2019 betaalden de Groninger corporaties ruim 90 miljoen euro aan belastingen en verhuurderheffing

Dit is maar liefst € 1.153 per woning, dat is ruim 2,3 maanden huur. Dit geld stroomt rechtstreeks naar Den Haag terwijl het nodig is in Groningen. G13 wil dit geld besteden aan dat wat voor de bewoners belangrijk is namelijk:

  • goede, veilige en betaalbare woningen
  • fijne en leefbare dorpen, wijken en buurten

Dat brengt corporaties in een lastige positie met haar huurders. Huurders willen goede en betaalbare woningen. Nu en in de toekomst. Hiervoor is geld nodig. Geld dat de corporaties steeds minder hebben vanwege de hoge verhuurderheffing. De corporaties moeten daardoor de huren wel verhogen. Zelfs in deze tijd. De huurder betaalt hierdoor uiteindelijk de rekening.

Wat kunnen de  corporaties doen met het geld dat naar Den Haag gaat?
Zij kunnen maar liefst 500 woningen per jaar meer bouwen (gemiddeld € 200.000 per woning). Of 1.500 woningen per jaar meer versterken (gemiddeld € 65.000 per versterking). Ook verduurzaming van het woning-bezit met zonnepanelen of vervangen van gas voor een elektrisch alternatief hoort erbij. Daarmee beperken wij aanzienlijk de woonlasten voor bewoners. De forse investeringen die de corporaties met de huurinkomsten kunnen doen, jagen ook de regionale economie aan. De werkgelegenheid in de provincie zou hierdoor een flinke impuls krijgen.

De inkomsten van corporaties bestaan uit huurinkomsten
De miljoenen euro’s die de G13 corporaties afdragen, worden opgebracht door mensen die in een sociale huur-woning wonen. De G13 corporaties zien het als hun verplichting om het geld van hun huurders zo goed mogelijk te besteden. En zeker niet verplicht af te dragen aan Den Haag.

De corporaties willen niet alleen investeren in goed en veilig wonen
Zij willen ook investeren in hun dienstverlening. Want in de woningbouwsector zijn veel uitdagingen om de dienstverlening en het contact met huurder goed te houden. Helemaal in deze tijd van corona, waarin niet iedereen het makkelijk heeft. De huurders moeten die aandacht en ondersteuning krijgen, die ze nodig hebben. Dit doet G13 samen met hun huurdersorganisaties.
Bewoners die door de coronacrisis hun huur niet kunnen betalen, helpen wij. Samen met de huurder zoeken we actief naar de oplossing die het beste past.

G13 verzet zich tegen de heffingen en wil het geld in Groningen besteden aan dat wat nodig is. Dit doet zij samen met hun huurdersorganisaties en belanghouders. Zodat zij meer kunnen bouwen, versterken, verduurzamen én het wonen betaalbaar houden.