De Huismeesters heeft een nieuwe Huurdersraad!

Op 12 december is de nieuwe Huurdersraad geïnstalleerd. Deze nieuwe Huurdersraad bestaat uit 11 huurders uit verschillende wijken.

De positie van huurders is door de Woningwet sterker geworden. Dat vraagt meer van de Huurdersraad. De Huurdersraad vroeg daarom in oktober versterking. In november is deze procedure afgerond. Van de oude Huurdersraad zijn vier leden benoemd in de nieuwe Huurdersraad.

In januari gaat het echt beginnen!