De Huismeesters en Trebbe vieren hoogste punt bouw 59 woningen De Wijert

Na een bouwtijd van zeven maanden bereikten De Huismeesters en Trebbe een nieuwe mijlpaal in de herstructurering van De Wijert in Groningen. Het hoogste punt werd bereikt van de bouw van de eerste fase van deze omvangrijke wijkvernieuwing. In totaal realiseren De Huismeesters en Trebbe hier 271 appartementen en 14 eengezinswoningen. De herstructurering startte eind mei 2023 en wordt naar verwachting begin 2027 afgerond.

Belangrijke mijlpaal
Het hoogste punt is van oudsher een belangrijke mijlpaal binnen de bouw en ging ook hier in De Wijert niet onopgemerkt voorbij. Volgens de traditie werd het hoogste punt gemarkeerd met een vlag, in top gehesen door twee buurtbewoners en een bouwplaatsmedewerker van Trebbe. Dit gebeurde onder toeziend oog van alle bouwplaatsmedewerkers, buurtbewoners, toekomstige bewoners, Jeriça Hartholt, directeur-bestuurder bij de Huismeesters en Marinus den Harder, directeur bij Trebbe.

Speciale vlag wappert vrolijk
“Bouwen aan een buurt, dat doe je samen. We zijn buurtbewoners dan ook dankbaar voor hun begrip en geduld. Het is mooi dat zij betrokken zijn bij het vieren van het hoogste punt en het gezicht van twee van de nieuwe bewoners prijkt op de vlag die we vandaag hesen. Vanaf nu kunnen we toewerken naar het échte hoogtepunt: het moment dat er mensen wonen in de woningen waar nu vakkundig aan wordt gewerkt”, aldus Hartholt.

Marinus den Harder is trots op deze nieuwe mijlpaal: “Mijlpalen zijn er om even stil te staan bij al het werk dat er is verzet. En wat is er al een werk verzet. Dankzij de mensen hier op de bouwplaats, die in weer en wind zich iedere dag weer op de bouwplaats inzetten, vieren we nu het hoogste punt en kunnen eind dit jaar de eerste bewoners hun intrek nemen in een duurzame en gezonde woning.”

Herstructurering De Wijert Noord
In de Spieghel-, Revius-, en Camphuysenstraat maken 222 Woningen en 77 garageboxen plaats voor 271 appartementen en 14 eengezinswoningen, naar een ontwerp van De Architecten van Team 4. Er komen twee- en driekamerappartementen, verdeeld over vijf gebouwen. De eengezinswoningen zijn verdeeld over twee blokken van zeven rijwoningen. De nieuwbouw is toegankelijk voor een brede doelgroep. Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen deze herontwikkeling. Er wordt gebruik gemaakt van bodemwarmte, de woningen krijgen een lucht-warmtepomp voor verwarming en koeling en voldoen aan BENG. Zonnepanelen op de daken wekken energie op. Ook voor natuurinclusiviteit is volop ruimte, door onder meer nestkasten in de appartementencomplexen.

Tegeltableaus Anno Smith gerestaureerd
De Huismeesters werkt in de wijkvernieuwing intensief samen met de Gemeente Groningen. In de aanpak zijn zorg voor de bewoners, kwaliteit, verduurzaming, toevoeging van levensloopbestendige woningen en diversiteit van koop-huur het doel. De samenwerking is ook gericht op behoud van cultuurhistorische waarde in De Wijert. De wijk heeft een vast patroon van woonblokken afgewisseld met straten en veel groen. Dit wordt ook wel een stempelstructuur genoemd en is een kwaliteit van de wijk. In overleg met de gemeente heeft De Huismeesters in de wijkvernieuwing gekozen voor behoud van deze structuur. Om goed aan te sluiten op de omliggende omgeving zijn de originele tegeltableaus van kunstenaar Arno Smith uit de gesloopte woningen gerestaureerd en teruggeplaatst in de gevels van de nieuwe woningen.

Samen bouwen aan De Wijert
De herstructurering van De Wijert wordt gefaseerd uitgevoerd. De bouw van de eerste fase startte in het najaar van 2023 en bestaat uit de realisatie van 45 appartementen en 14 eengezinswoningen. Met het bereiken van het hoogste punt binnen deze fase wordt uitgekeken naar de volgende mijlpaal, de oplevering. Deze staat gepland voor eind dit jaar. Nog net voor de zomervakantie start de volgende fase van de wijkvernieuwing. Deze bestaat uit de nieuwbouw van 83 appartementen, verdeeld over twee gebouwen. De laatste woningen uit deze fase worden eind 2025 opgeleverd. Dat is ook het moment dat de laatste fase van de herstructurering start. Ook deze fase bestaat uit 83 appartementen. Begin 2027 ronden De Huismeesters en Trebbe de wijkvernieuwing af.