De Huismeesters en Trebbe realiseren 52 woningen en 37 appartementen in Groningen

Op 11 juli ondertekenden Jeriça Hartholt, directeur bestuurder bij De Huismeesters en Marinus den Harder, directeur bij Trebbe de overeenkomst voor de nieuwbouw van 52 eengezinswoningen en 37 appartementen aan de Boraxstraat en Pyrietstraat in de wijk Vinkhuizen in Groningen.

 

“Alle bewoners van de woningen die gesloopt worden, kunnen terugkeren naar de nieuwbouw. Daar zijn we heel blij mee, zij maken de buurt. Sommige mensen die er nu wonen, zijn zelfs bewoners van het eerste uur. De nieuwe sociale huurwoningen zijn energiezuinig en modern. Zo kan er weer jaren fijn gewoond worden in Vinkhuizen”, aldus Jeriça Hartholt.

Marinus den Harder is blij met de nieuwe opdracht: “Het is fijn dat we samen met De Huismeesters deze buurt kunnen vernieuwen. Hier bouwen we samen aan geluk. We voegen duurzame woningen en appartementen toe, in een groene, gezonde omgeving. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor het woongeluk van de bewoners. Ik kijk uit naar een mooie samenwerking en een voorspoedige bouwperiode.”

Divers woningaanbod, met een knipoog naar de Groninger architectuur
De woningen en appartementen worden gerealiseerd aan de Boraxstraat en Pyrietstraat in Vinkhuizen in Groningen. Hiervoor maken de bestaande 56 woningen uit de jaren 70 plaats. Trebbe realiseert de woningen, naar een ontwerp van Sacon Architecten uit Zwolle. Het ontwerp sluit goed aan op de omliggende omgeving en toch hebben de appartementen en de woningen een geheel eigen identiteit.

Duurzaam en natuurinclusief
Duurzaamheid en natuurinclusiviteit zijn belangrijke uitgangspunten voor de nieuwbouw. Natuurlijk worden de woningen en de appartementen energiezuinig, door onder meer goede isolatie. De gevels van de woningen en appartementen worden voorzien van begroeiing en nestkasten voor gierzwaluwen, mussen, bijen en vleermuizen. Naast de sloop en de nieuwbouw van de woningen en appartementen is Trebbe ook verantwoordelijk voor de inrichting van de ruimte om de woningen. Zo worden onder meer parkeervakken, bomen, verlichting en groenstroken tussen de woningen en appartementen aangelegd. Om de biodiversiteit in de wijk te vergroten is voor de invulling van de groenstroken gekozen voor bomen en verschillende soorten planten die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders.

Start bouw najaar 2024
De Huismeesters verstrekte de opdracht voor het project aan Trebbe via een tender, eerder dit jaar. Nu de overeenkomst is ondertekend kan de voorbereiding van start. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Als alles voorspoedig verloopt, start in het derde kwartaal van 2024 de sloop, vervolgens wordt ook de bouw gestart. De verwachting is dat de nieuwbouw in de tweede helft van 2026 gereed is.