Betaling blokverwarming verlaagd

De prijzen voor gas en energie zijn vorig jaar flink gestegen. Daarom verhoogden we vorig jaar het bedrag dat mensen betalen voor blokverwarming. Daar komt nu verandering in.

De overheid wil mensen die gebruik maken van blokverwarming helpen. Dit heet de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokverwarming. Wij vragen de vergoeding aan en verrekenen deze met het bedrag dat mensen met blokverwarming iedere maand betalen. We kunnen daardoor het bedrag dat zij betalen voor blokverwarming verlagen.

Brief
De mensen die het betreft ontvangen een brief over de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokverwarming. Daarin staat dat we het bedrag dat zij betalen vanaf april verlagen. Mensen die gebruikmaken van blokverwarming, hoeven hiervoor zelf niets te doen. Wij vragen de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokverwarming aan. Wij brengen de tegemoetkoming in mindering op de maandelijkse betaling.

Voorschot
In 2024 bekijken we wat mensen precies verbruikt hebben in 2023. Dan ontvangen zij een brief waarin staat of zij bij moeten betalen of dat zij juist geld terugkrijgen. Het bedrag dat mensen nu betalen is dus een voorschot.

Antwoord op vaak gestelde vragen

Wat is de hoogte van de tijdelijke tegemoetkoming blokverwarming?

De tegemoetkoming voor gas via blokverwarming is minimaal (bedragen per jaar):

  • Zelfstandige wooneenheden jaartotaal € 1.063,21
  • Onzelfstandige wooneenheden jaartotaal € 445,46

De tegemoetkoming voor elektriciteit via blokverwarming is:

  • Zelfstandige wooneenheden jaartotaal € 915,05
  • Onzelfstandige wooneenheden € 384,99

Is de hoogte van de tegemoetkoming al definitief?

Wij ontvangen de vergoeding van de Belastingdienst in twee delen. Het eerste deel krijgen wij waarschijnlijk in de eerste helft van 2023 uitbetaald. Het tweede deel volgt later in 2023. Voor dit tweede deel van de vergoeding kijkt de overheid eerst naar de prijs van energie op dat moment. Daarom weten we nu nog niet het precieze bedrag. Maar de vergoeding voor 2023 is in elk geval niet lager dan de genoemde bedragen. Daarom verlagen wij nu toch de maandelijkse bijdrage al.

Kan ik de vergoeding niet zelf aanvragen?

Nee, je kunt dit niet zelf doen. Omdat wij het energiecontract hebben afgesloten, moeten wij deze vergoeding aanvragen. Wij vragen de vergoeding aan bij de Belastingdienst en krijgen deze later dit jaar uitbetaald. Wij trekken de vergoeding nu al af van het bedrag dat je iedere maand betaalt. Zo zorgen we ervoor dat je nu al voordeel hebt van de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokverwarming.

Waarom wordt mijn voorschot nu pas verlaagd?

De energie- en gasprijzen zijn erg hoog. De overheid probeert bewoners en andere kleinverbruikers daarom te helpen. De regeling die de overheid hier vorig jaar voor bedacht, geldt alleen voor bewoners die een eigen cv-ketel en dus ook een eigen energie- en gascontract hebben. Voor bewoners die blokverwarming hebben, geldt deze regeling niet. Want je hebt dan geen eigen energiecontract. Deze energiecontracten staan op naam van De Huismeesters. Gelukkig is er nu een oplossing.

Hoe werkt blokverwarming?

Als je gebruikmaakt van blokverwarming, dan heb je zelf geen cv-ketel in de woning. De warmte komt vanuit een centrale cv-ketel door buizen in je woning. Daar verspreid de warmte zich via gewone radiatoren in de woning. Iedere bewoner kan zelf de verwarming instellen door radiatoren verder open of dicht te draaien.