Aedes benchmark

Wij scoren opnieuw goed!

Onze huurders zijn opnieuw positief over hun woningcorporatie. De Huismeesters heeft ook dit jaar een prima BA-score. De prestaties zijn stabiel gebleven ten opzichte van vorig jaar. De organisatie laat zien, de lijn vast te kunnen houden.

Goede score

‘Onze bedrijfslasten waren al laag en blijven laag. Daarop scoren we nu zes jaar achter elkaar de A-status. Dat vinden wij ook belangrijk; wij zijn er voor mensen met een smalle beurs. Wij meten continu de klanttevredenheid. De resultaten van deze metingen worden direct aan ons doorgegeven. Wij pakken signalen sneller op, zodat we onze dienstverlening aan onze huurders kunnen verbeteren. Wij zijn trots op deze score en vooral op onze medewerkers! Wij zitten niet stil. Ook voor de komende periode hebben wij plannen voor een verdere optimalisatie van onze dienstverlening.’, aldus Sije Holwerda directeur-bestuurder

Wat betekent een BA-score?
De eerste letter is voor de prestatie op het gebied van onze kwaliteit, het huurdersoordeel. De tweede letter is voor de prestatie op het gebied van de bedrijfslasten. De benchmark (het vergelijken van resultaten) wordt gemaakt door Aedes, de landelijke vereniging van woningcorporaties. Met deze benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren.

De scores van De Huismeesters
Gemiddeld komen woningcorporaties in ons land uit op bedrijfskosten voor de eigen organisatie van € 785 per woning per jaar. De Huismeesters heeft hier € 643 voor nodig. Nieuwe huurders geven ons een 8,1 (landelijk gemiddeld 7,7). Vertrokken huurders geven ons een 7,5 (landelijk 7,5). Huurders bij wie een reparatieverzoek wordt uitgevoerd geven de organisatie een 7,6 (landelijk 7,6).

De Aedes-benchmark

De Aedes-benchmark is in 2014 opgezet om de transparantie van de sector te vergroten, van elkaar te leren en de dienstverlening te verbeteren. Het effect: de bedrijfslasten van corporaties zijn aanzienlijk gedaald en de huurders zijn meer tevreden. Bijna alle corporaties doen hier aan mee. En natuurlijk ook wij. In 2019 was de zesde editie van de Aedes Benchmark.