Nieuws

We gaan aan de slag in de Oosterparkwijk!

Na de zomervakantie worden de portieketagewoningen in de J. Baart de la Faillestraat, A.P. Fokkerstraat en J.H. Jansenstraat aangepakt. We gaan er vanuit dat we in oktober 2021 het project afronden. De Huismeesters en aannemer Nijhuis Bouw tekenden v...

Van start in Selwerderwijk Zuid!

76% van de 180 bewoners in de Selwerderwijk Zuid stemt enthousiast in met woningverbetering En daar zijn we blij mee. Dat betekent dat het project door kan gaan! De Huismeesters heeft op donderdag 24 juni de overeenkomst getekend met aannemer Van Wij...

De woningverbetering in De Wijert is in volle gang!

De woningverbetering in De Wijert is in volle gang. Aannemer Brands verbetert 56 woningen in de Vondellaan. We verbeteren de woningen aan de buitenkant. De woningen krijgen onder andere kunststof kozijnen en dubbel glas. De Huismeesters en Brands hou...

De verhuurderheffing loopt op

De teller voor de verhuurderheffing blijft oplopen. Op zondag 21 juni 2020 rond 19.40 uur gaat het bedrag dat corporaties en andere sociale verhuurders aan verhuurderheffing betaalden door de virtuele grens van 10.000.000.000 euro. Een triest moment...

Vroegsignalering huurachterstanden

Door op tijd signalen te herkennen worden problemen voorkomen of minder groot.  Gemeente Groningen, Menzis, Zilveren Kruis, VGZ, Waterbedrijf Groningen, De Huismeesters, Lefier, Wierden en Borgen en Nijestee werken daarom samen in het project ‘Eerste...

Jaarbericht 2019

Wij zijn trots op veel van wat wij de afgelopen jaren hebben bereikt! Wij zijn vier jaar geleden gestart met een  inhaalslag met het verbeteren van onze woningen. Dit hebben we gedaan in combinatie met technische maatregelen om de woningen energiezui...

G13-corporaties verzetten zich tegen de heffingen

In 2019 betaalden de Groninger corporaties ruim 90 miljoen euro aan belastingen en verhuurderheffing Dit is maar liefst € 1.153 per woning, dat is ruim 2,3 maanden huur. Dit geld stroomt rechtstreeks naar Den Haag terwijl het nodig is in Groningen. G...

Coronavirus en de richtlijnen van De Huismeesters

Update: 18 mei 2020 Vanaf 18 mei voeren wij ook niet spoedeisende reparatieverzoeken weer uit. U kunt alleen online reparatieverzoeken via ons klantportaal doorgeven. Lukt dit echt niet? Dan kunt u ons bellen via ons algemene nummer (050) 365 71 71. ...

Reparatieverzoeken

Vanaf vandaag voeren wij ook niet spoedeisende reparatieverzoeken weer uit. U kunt alleen online reparatieverzoeken via ons klantportaal doorgeven. Lukt dit echt niet? Dan kunt u ons bellen via ons algemene nummer (050) 365 71 71. Wij komen alleen bi...

Initiatieven coronaperiode: we'll meet again

Tijdens deze coronaperiode ontstaan allemaal mooie initiatieven! Bevrijdingsdag mag dit jaar niet helemaal in stilte voorbij gaan, vinden Reinout Douma van het Noordpool Orkest en zangeres Karin Noeken. Ze brengen daarom komende 5 mei om 21 uur gezam...