Nieuws

Kunst in De Wijert

Nathalie van der Vechte heeft samen met kinderen van de Reviusstraat, Camphuyssenstraat en Spieghelstraat schilderijen gemaakt voor de leeg gekomen flat aan de Spieghelstraat. De schilderijen hangen voor de ramen totdat de flat gesloopt wordt. Dat fleurt de wijk mooi op!

 

De Huismeesters verbetert 56 woningen in de Spieghelstraat

De woningverbetering in De Wijert is in volle gang. Aannemer Brands Bouw verbeterde al woningen in de Vondellaan, Reviusstraat en Camphuysenstraat. De Huismeesters heeft een overeenkomst getekend met aannemer Brands Bouw voor de verbetering van 56 woningen aan de Spieghelstraat.

Bezoek Martin van Rijn aan De Wijert

Vandaag bracht Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, een bezoek aan Groningen en Leeuwarden een bezoek aan De Wijert. De wijk waar De Huismeesters druk bezig is met de verbetering van in totaal 152 woningen. Daarnaast worden 222 woningen en 77 garageboxen gesloopt en vervangen door 285 nieuwbouw woningen.

Huurders gemeente Groningen verzetten zich tegen de (ver)huurdersheffing

Afgelopen jaar betaalden de Groninger corporaties € 25 miljoen aan verhuurdersheffing. De huurders en woningzoekenden in de stad Groningen – vertegenwoordigd door de huurdersorganisatieszien dat de wachtlijsten voor woningzoekenden oplopen. Ondertussen blijven de huren ook stijgen en staat de betaalbaarheid onder druk. Corporaties willen en moeten bouwen. Ook het verduurzamen van woningen staat hoog op de agenda van de corporaties. Door meer te verduurzamen houden zij de huren betaalbaar. Voor dit alles is geld nodig.

Samen bouwen aan Selwerd!

In Selwerd vinden de komende jaren diverse ontwikkelingen plaats. De Huismeesters gaat 95 eengezinswoningen en 51 portieketagewoningen in Selwerd slopen en vervangen door duurzame nieuwbouw. Het nieuwbouwplan geeft in totaal plek aan 283 woningen waarvan 141 sociale huurwoningen. Er komen verschillende soorten woningen voor terug. Vandaag - 29 april -  was de onthulling van het bouwbord als officiële start wijkvernieuwing door De Huismeesters.

Phishing

Er worden sms-berichten verzonden door een onbekende partij waarin ten onrechte de naam van WoningNet wordt gebruikt. In het bericht staat dat je de verlengingskosten van je inschrijving bij WoningNet moet betalen. Volgens het bericht kun je de betaling doen door op de link in de tekst te klikken. Wij adviseren je dringend om niet op de link te klikken. Blokkeer de afzender.

De Huismeesters kiest voor sloop 51 portieketagewoningen in Selwerd

De Huismeesters heeft besloten om in 2024 51 portieketagewoningen aan de Iepenlaan en Lijsterbeslaan te slopen. Een aantal bewoners gaf vorig jaar aan last te hebben van schimmel, vocht en tocht in de woningen. De Huismeesters heeft ondertussen onderzoek gedaan. Daarbij is ook gekeken naar de mogelijkheden om de woningen te verbeteren. Met het oog op de zeer hoge kosten is gekozen voor sloop en nieuwbouw. De Huismeesters bouwt in Selwerd vanaf 2022 moderne en comfortabele woningen die energiezuinig zijn.

Start tweede deel woningverbetering De Wijert

De woningverbetering in De Wijert is in volle gang. Aannemer Brands verbeterde al 56 woningen in de Vondellaan. Ook het woningverbeteringsproject aan de Reviusstraat en Camphuysenstraat kan doorgaan. Ruim 76% van de  bewoners van de galerijwoningen stemden in met het voorstel van de corporatie. De Huismeesters heeft daarom vandaag een overeenkomst getekend met aannemer Brands.