Privacy

Als je een woning wilt huren, dan heeft De Huismeesters persoonsgegevens van je nodig. De Huismeesters is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij nemen je privacy daarbij heel serieus. Daarom hanteren wij een strikt privacybeleid. 

De regels over het beschermen van jouw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. De Huismeesters handelt binnen de kaders van de wet.

In ons privacyreglement hebben we vastgelegd hoe we omgaan met gegevens.