(On)tevreden?

Heeft een reparatie te lang geduurd? Is het onderhoud aan uw woning niet goed verlopen? Of heeft een medewerker u niet vriendelijk te woord gestaan? Heeft u een klacht? Meld het ons en wij helpen u graag. Samen kunnen we zoeken naar een geschikte oplossing.

Hoe kan ik mijn klacht melden?
Meld uw klacht bij voorkeur via onze website, zodat u in uw eigen woorden kunt uitleggen wat er aan de hand is. Op die manier worden onduidelijkheden voorkomen. U kunt rechts op deze pagina op Klacht melden klikken.
Let op: Als u graag iets gerepareerd wilt hebben aan uw woning, dien dan een reparatieverzoek in.

Per brief
Stuurt u liever een brief? Onze adresgegevens vindt u onder aan deze pagina. Mailen kan ook naar info@dehuismeesters.nl.

Telefonisch
Vindt u het lastig om uw klacht schriftelijk te melden, dan kunt u contact opnemen met ons algemene telefoonnummer (050) 365 71 71.

Hoe gaan we om met uw klacht?
Nadat u de klacht bij ons heeft ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Wij geven binnen 15 werkdagen inhoudelijk een reactie op uw klacht.

Klachtencommissie

Wij nemen uw klacht zorgvuldig in behandeling en hopen hem samen met u op te lossen. Lukt dat niet, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie is door woningcorporaties in Groningen ingesteld en beschermt het belang van huurders. Neemt de klachtencommissie uw klacht in behandeling, dan wordt u gevraagd om naar een hoorzitting te komen.

Onderwerpen
U kunt bij de Klachtencommissie terecht met klachten over:

  • de Selectiecommissie Groninger Corporaties (beslissing urgentieaanvraag)
  • de toepassing van de regels van toewijzen woningen
  • de dienstverlening van de corporatie
  • hoe u bent behandeld door de corporatie
  • de hoogte van aanvullende vergoedingen bij wijkvernieuwing
  • de aanvaardbaarheid van vervangende woonruimte bij wijkvernieuwing
  • de manier waarop de herhuisvesting wordt geregeld bij wijkvernieuwing