Integriteit

Integriteit wordt vaak geassocieerd met het juiste doen. Als er een strafbaar feit is gepleegd, is het helder: er is een wettelijke norm overschreden. Maar bij integer gedrag draait het om meer. Integriteit is niet zo zwart-wit. Het betekent niet enkel het volgen van (wettelijke) regels. Het gaat vaak om het handelen in het grijze gebied - met
name waar individueel maatwerk wordt geleverd aan mensen die een woning bij ons huren. Het draait niet om goed en fout, maar om zorgvuldig en uitlegbaar handelen.

Integriteitscode
We streven naar een organisatie waar mensen beschikken over intrinsieke betrouwbaarheid: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. In de integriteitscode omschrijven we hoe we denken over integer handelen.

Klokkenluidersregeling
Misstanden binnen een bedrijf zijn nooit fijn. Denk bijvoorbeeld aan gedragsregels die niet goed worden opgevolgd, of het negeren van wettelijke regelingen. Iemand die dit soort situaties binnen een bedrijf meldt, wordt ook wel een klokkenluider genoemd. In een klokkenluidersregeling hebben we vastgelegd hoe we omgaan met zulke meldingen.

Download de integriteitscode en de klokkenluidersregeling op deze pagina.