ANBI-status

De Huismeesters heeft de ANBI-status

Dit betekent dat de overheid ons erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Corporaties richten zich direct op een algemeen belang: voldoende en goede woongelegenheid in de sociale huursector.

Ons rechtspersonen- en samenwerkingsverbanden informatienummer (RSIN) is 801366021.