Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS
//} %>

De Wijert

De Huismeesters kiest voor betaalbare en energiezuinige nieuwbouw in De Wijert.

Nieuwsbrief Nr. 1: klik hier

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Huismeesters investeert in kwaliteit door groot onderhoud, duurzaamheid en nieuwbouw. De corporatie wil de komende jaren de kwaliteit en leefbaarheid in De Wijert verbeteren. Van de bestaande woningen in De Wijert worden ruim 260 woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Groot onderhoud lost klachten niet op

De wensen van bewoners zijn in deze tijd anders dan in de tijd dat de woningen gebouwd werden. De keus voor sloop is ook niet zomaar gemaakt. Gekeken is naar de staat van de woningen en dan met name het comfort.  Ook is bekeken of portiekwoningen bereikbaar zijn met een lift. Uit onderzoek blijkt dat groot onderhoud onvoldoende comfort oplevert voor de bewoners en de klachten niet verhelpt. Ook blijven aspecten als geluidisolatie en woonkwaliteit onder de huidige normen. Daarom is besloten de woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Er worden moderne en comfortabele woningen gebouwd, die betaalbaar, energiezuinig en klaar zijn voor de toekomst.

Nieuwbouw

De nieuwbouw voorziet in de behoefte dat ook ouderen langer in de wijk kunnen blijven wonen. Het gaat dan vooral om appartementen met een lift. Het worden in ieder geval woningen bestemd voor de sociale verhuur. Bewoners kunnen terugkeren in de wijk.

Bewoners zijn geïnformeerd

De bewoners zijn geïnformeerd over ons besluit. Zij vallen straks onder het Sociaal Plan Wijkvernieuwing. Dit Sociaal Plan Wijkvernieuwing regelt onder andere de verhuiskostenvergoeding en de regels over het verhuizen. Het Sociaal Plan Wijkvernieuwing gaat één jaar voor de geplande sloopdatum in. Huurdersbelang Groningen-Zuid is positief over de gepresenteerde plannen. Er is met de Gemeente Groningen het afgelopen half jaar intensief contact geweest.

Verkoop

De Huismeesters verkoopt  in totaal 112 woningen. De verkoopopbrengst wordt ingezet om nieuwe betaalbare woningen te bouwen. De woningen worden verkocht op het moment dat de bewoner de keuze heeft gemaakt om te verhuizen. De buitenkant van deze woningen wordt verbeterd zoals kozijnvervanging en het verbeteren van de isolatie. Met nieuwbouw en verkoop ontstaat een buurt met een diversiteit in de woningsamenstelling.

Planning

In juli vonden de bewonersbijeenkomsten plaats. De verwachting is dat in 2022 met de nieuwbouw wordt gestart. Deze nieuwbouw vindt gefaseerd plaats. Het totale project neemt circa drie jaar in beslag.

 

Sociaal plan wijkvernieuwing: klik hier