Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS
//} %>
//} %>
IK HUUR

Verhuizen? Laat het ons weten.

Verhuizen? Laat het ons weten.

Ga direct naar
Mijn De Huismeesters

Lees meer

Opzegtermijn

Een voorbeeld

Als u op 19 april uw huur opzegt, dan is de opzegdatum op z'n vroegst op 19 mei. Als 19 mei op een zaterdag, zondag of feestdag valt, dan schuift deze datum op naar de eerst volgende werkdag.

Opzeggen

Gaat u verhuizen? U kunt bij ons op elke dag van de maand de huur opzeggen. De huur kan niet eindigen in het weekend of op een feestdag. In dat geval wordt de eerstvolgende werkdag als einddatum gehanteerd.

U kunt de huur opzeggen via Mijn De Huismeesters. Heeft u (nog) geen account, dan kunt u het opzeggingsformulier ook bij ons afhalen.

Opzegtermijn
U heeft een opzegtermijn van minimaal één maand. U bent huur verschuldigd tot en met de einddatum. U krijgt van ons een bevestigingsbrief waarin we de einddatum bevestigen en aangeven hoeveel huur u nog moet betalen.

Opzeggen na overlijden
Wanneer een huurder is overleden, eindigt het huurcontract van rechtswege twee volle kalendermaanden na datum van overlijden. De erfgenamen kunnen de huur eerder opzeggen, hierbij geldt een minimale opzegtermijn van twee weken. De erfgenamen dienen de huur schriftelijk op te zeggen door het formulier huuropzegging bij overlijden in te vullen. Wij vragen u een kopie van 'akte van overlijden' toe te voegen. Heeft u hier nog vragen over, neemt u dan contact met ons op.

Intrekken opzegging
Als je een opzegging intrekt na 48 uur, dan betaal je € 25. Binnen 48 uur is het gratis. Een opzegging intrekken is nog mogelijk zolang de einddatum nog niet bereikt is, én de woning nog niet opnieuw is verhuurd.

Voorcontrole
Voordat u de woning verlaat komt een medewerker van ons bij u langs om een voorcontrole in uw woning uit te voeren. U maakt samen afspraken over eventuele werkzaamheden die u moet verrichten om uw woning in goede staat achter te laten. Als u schade moet herstellen, volgt eventueel een eindinspectie. Dit om misverstanden te voorkomen. In de bevestigingbrief die u van ons ontvangt staat de datum van de voorcontrole.

Sleutels inleveren
De sleutels levert u op de laatste huurdag vóór 12.00 uur in bij onze receptie. Binnendeursleutels kunt u in de sloten laten zitten. De milieupas laat u achter in de keukenlade.

Eindafrekening
Binnen een maand na het eindigen van het huurcontract, ontvangt u de eindafrekening van uw woning. De eventueel teveel betaalde huur verrekenen we met nog openstaande rekeningen. Is er dan nog geld over, dan storten wij dat op uw rekening. Heeft u blokverwarming, dan krijgt u ook hier een eindafrekening van.

Eindstanden water, gas en elektra
U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de eindstanden van water, gas en elektra. Noteer de eindstanden van de meters en geef dit door aan het waterbedrijf en uw energieleverancier. U krijgt dan een eindafrekening. Tip: bewaar de gegevens om achteraf te kunnen controleren of de eindafrekening klopt.

Bezichtigen
Nieuwe huurders krijgen de mogelijkheid uw woning te bezichtigen. Kandidaten voor een huurwoning hebben een beperkte reactietermijn. Vaak gebeurt dit daarom op het moment dat u er nog woont. Zij nemen dan contact met u op voor het maken van een afspraak. Wij hopen dat u zo spoedig mogelijk uw medewerking hieraan wilt verlenen.

Overname afspraken nieuwe huurder
U kunt eventueel onderling afspraken maken over het overnemen van spullen in de woning. U laat een overnamecontract achter op het aanrecht in de keuken. De Huismeesters speelt geen rol in de overname. Als de overname niet wordt overgenomen door een nieuwe huurder, moet u alles verwijderen voor de einddatum. Als wij nog geen nieuwe kandidaat voor uw woning hebben, kan een 48-uursregeling worden afgesproken. Deze regeling geldt alleen voor harde vloeren. U moet denken aan laminaat, vinyl, linoleum enzovoort. Dit kan alleen als de vloerbekleding gratis ter overname wordt aangeboden. De vloeren moeten netjes, dweilschoon en heel zijn. De opzichters bepalen bij de voorcontrole of de overname voor de 48-uursregeling mogelijk is.


Huurder voordragen
Alle beschikbare woningen verhuren we via WoningNet. U kunt geen nieuwe kandidaat voor uw woning voordragen.