Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS
//} %>

Medehuurderschap

Wanneer bent u medehuurder?
U bent medehuurder als u samen met de hoofdhuurder het huurcontract heeft ondertekend. U bent dan beide huurder. Daarmee heeft u allebei dezelfde rechten en plichten en bent u allebei en los van elkaar hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit het contract. Door trouwen of geregistreerd partnerschap, wordt u automatisch medehuurder. Voorwaarde is wel dat u uw hoofdverblijf heeft in de woning.

Medehuurder worden
Bent u geen echtgenoot, geregistreerd partner of contractuele huurder? Als u aan onderstaande voorwaarden voldoet, kunt u de rechtspositie van medehuurder verkrijgen:

  • U bent achttien jaar of ouder.
  • U staat minimaal twee jaar op hetzelfde adres als de hoofdhuurder ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente. Dit toont u aan met een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van u allebei. Hierop moeten de geboortedata staan van zowel uzelf als de hoofdhuurder en de datum van inwoning.
  • U voert minimaal twee jaar een duurzaam gemeenschappelijk huishouden en kunt dit ook samen aantonen, bijvoorbeeld met een kopie van een samenlevingscontract of bewijs van een gemeenschappelijke bankrekening of verzekering.

Wanneer u medehuurder wordt, bent u vanaf dat moment allebei hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst.

Inwonende kinderen
Kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen in principe geen medehuurder worden. Deze leefsituatie zal veranderen omdat een kind op een bepaald moment uit huis gaat. Alleen bij hoge uitzondering kan een kind medehuurder worden. Als het kind 35 jaar of ouder is en nog steeds of opnieuw bij zijn of haar ouders inwoont, kun je ook medehuurderschap aanvragen.

Aanvragen?
Medehuurderschap vraagt u gemakkelijk en snel aan via Mijn De Huismeesters. Vergeet niet om onderstaande bijlagen bij te voegen:

  • Uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van zowel de huurder als de aanvrager. U kunt dit digitaal en tegen betaling aanvragen bij de gemeente Groningen. Het is belangrijk dat hierop de datum van inwoning en de geboortedata van beide personen vermeld staan.
  • Documenten (bewijzen) van het gemeenschappelijk duurzaam gevoerde huishouden van de afgelopen twee jaar, zoals een kopie van uw samenlevingscontract of gezamenlijke bankrekening.
  • Bent u getrouwd of geregistreerd partner van de huurder? Dan bent u van rechtswege automatisch medehuurder. Stuur hiervoor als bijlage een kopie van het trouwboekje of document van uw geregistreerd partnerschap mee.