Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS
//} %>
//} %>
IK HUUR

Gerelateerde links

De Huurcommissie is een landelijke, onafhankelijke overheidsorganisatie. Zij geven informatie over het huurprijsbeleid en de uitvoering daarvan. Ook doen ze uitspraak over geschillen over huurprijs, onderhoud en servicekosten van de woning.

 

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.

Klachtencommissie

Klachten over ons als uw verhuurder of de Selectiecommissie Groninger Corporaties (SGC) probeert u altijd eerst zelf op te lossen door in gesprek te gaan. Het kan natuurlijk gebeuren dat u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, of dat u er niet uitkomt. Dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke Klachtencommissie. De commissie is door woningcorporaties in Groningen ingesteld en beschermt het belang van huurders. Neemt de klachtencommissie uw klacht in behandeling, dan wordt u gevraagd om naar een hoorzitting te komen.


Onderwerpen
U kunt bij de Klachtencommissie terecht met klachten over:

  • De Selectiecommissie Groninger Corporaties (beslissing urgentieaanvraag)
  • De toepassing van de regels van toewijzen woningen
  • De dienstverlening van de corporatie
  • De wijze waarop u bent behandeld door de corporatie
  • De hoogte van aanvullende vergoedingen bij wijkvernieuwing
  • De aanvaardbaarheid van vervangende woonruimte bij wijkvernieuwing
  • De manier waarop de herhuisvesting wordt geregeld bij wijkvernieuwing

De commissie bemiddelt of brengt een advies uit aan de corporatie. Een klacht aan de klachtencommissie stuurt u per post naar:

Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties
Postbus 7015
9701 JA Groningen

Lees de folder voor meer informatie over de werkwijze van de klachtencommissie. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft kunt u contact opnemen via telefoonnummer (050) 369 36 98.