Tijdelijke verhuur

Het komt voor dat we per direct (tijdelijke) sociale huurwoningen te huur kunnen aanbieden. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. 

Veel gevraagd over Tijdelijke verhuur

Hoe kom ik in aanmerking voor een tijdelijke woning?

Algemeen

Wij verhuren tijdelijke huurwoningen op basis van een Leegstandsvergunning. Deze woningen worden in de toekomst gerenoveerd of gesloopt.

De verhuur van tijdelijke huurwoningen in De Wijert heeft De Huismeesters per augustus 2022 uitbesteed aan Ad Hoc
Ad Hoc is gespecialiseerd in leegstandbeheer en regelt de volledige toewijzing van tijdelijke huurwoningen in De Wijert. Op de website van Ad Hoc vindt u meer informatie of neem telefonisch contact op via telefoonnummer: 050-3603293. Heeft u zich in het verleden bij ons aangemeld en bent u op onze wachtlijst geplaatst? Neem dan contact op met Ad Hoc. Wij hebben onze wachtlijst niet overgedragen en u dient zich opnieuw aan te melden.

De verhuur van tijdelijke huurwoningen in Selwerd heeft De Huismeesters in beheer
Heeft u specifieke interesse in een tijdelijke huurwoning in Selwerd en voldoet u aan onderstaande voorwaarden? Meldt u dan aan via het contactformulier op onze website. Om u op de wachtlijst te kunnen plaatsen hebben wij uw naam, telefoonnummer en geboortedatum nodig. Daarnaast is het noodzakelijk dat u staat ingeschreven op WoningNet. Komt er een tijdelijke woning vrij en vinden wij u een geschikte kandidaat, dan nemen wij contact op met u.

Voorwaarden
- U bent 23 jaar of ouder
- U staat ingeschreven op WoningNet Groningen
- U heeft geen inwonende kinderen
- U heeft geen huurschuld
- U heeft (in het verleden) geen overlast veroorzaakt
- U voldoet aan de regels van passend toewijzen

Raak ik mijn inschrijfduur bij WoningNet kwijt als ik een tijdelijke woning ga huren?

Algemeen

Nee, als u een tijdelijke woning gaat huren behoudt u uw inschrijfduur.

Ik heb een tijdelijk huurcontract. Wanneer en hoe wordt mijn tijdelijke huurcontract verlengd?

Algemeen

Een tijdelijke huurcontract wordt verlengd als u de huur altijd op tijd heeft betaald, de woning goed bewoond en als er geen overlast of klachten over u bekend zijn. Wij sturen u ruim van te voren een verlengingscontract met het verzoek dit contract te ondertekenen en terug te sturen