Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS
//} %>

Passend toewijzen

Vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe eisen voor woningtoewijzing. Met passend toewijzen wil de overheid voorkomen dat huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens in duurdere sociale huurwoningen terecht komen en daardoor in de problemen komen met betalingen.

Uw verzamelinkomen is niet hoger dan € 38.035,-  (prijspeil 2019). Corporaties moeten 90% van hun sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen onder de maximale inkomensgrens. 10% mag worden verhuurd aan huishoudens met een inkomen tot € 42.436,-.

Inkomen boven de huurtoeslaggrens?
Is uw inkomen boven de huurtoeslaggrens, maar lager dan € 38.035,-, dan kunt u reageren op het gehele aanbod van de corporaties. Let op, dit kan in 2019 nog veranderen.