Aardbevingsschade

U hebt schade aan uw woning en u vermoedt dat dit door een aardbeving komt. Meld dit dan altijd bij ons. Ook als u niet zeker weet of de schade door een aardbeving komt. Zo voorkomen we samen dat de schade aan uw woning erger wordt.

In het kort

  • U meldt schade aan uw woning bij ons;
  • Wij zorgen voor een melding bij het IMG;
  • Het IMG inspecteert de schade en maakt een rapport;
  • De aannemer herstelt de aardbevingsschade en laat alles weer netjes achter;
  • U ontvangt een overlastvergoeding als de schade door een aardbeving is veroorzaakt.

De overlastvergoeding bedraagt €775,- voor schades gemeld ná 1 januari 2023. De schadevergoeding voor schades die gemeld zijn voor 1 januari 2023 bedraagt €685,-.

Kosten
U hoeft zich geen zorgen te maken over kosten. We brengen nooit kosten in rekening voor het opstellen van een schaderapport. Ook niet als de schade toch niet is veroorzaakt door een aardbeving.

Zo werkt het

Stap 1: melding Instituut Mijnbouwschade Groningen
U meldt de schade bij ons. Wij zorgen voor een melding bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Een medewerker die is ingehuurd door het IMG belt u om een afspraak te maken. De medewerker bekijkt de schades en maakt foto’s. Dit wordt verwerkt in een schaderapport. Hierna bekijkt het IMG of de schade is ontstaan door een aardbeving of dat er een andere oorzaak is. De uitkomst van het schaderapport stuurt het IMG naar De Huismeesters.

Het kan tot 4 tot 6 maanden duren voordat het IMG bij u langskomt.  

Stap 2: Herstellen van aardbevingsschade
Als is vastgesteld dat uw woning aardbevingsschade heeft dan geven wij opdracht aan een aannemer om de schade te herstellen. De aannemer neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. De aannemer bekijkt hoe de schade het best hersteld kan worden. De aannemer herstelt vervolgens de schade in uw woning.

Geeft het IMG aan dat uw woning geen aardbevingsschade heeft? Dan bespreken wij met u hoe we de schade kunnen oplossen. U heeft dan geen recht op een overlastvergoeding.

Stap 3: Overlastvergoeding
Als is vastgesteld dat uw woning aardbevingsschade heeft, dan ontvangt u een overlastvergoeding. De overlastvergoeding bedraagt €775,- voor schades gemeld ná 1 januari 2023. De schadevergoeding voor schades die gemeld zijn voor 1 januari 2023 bedraagt €685,-.

Dit bedrag keren wij aan u uit nadat de schade aan uw woning is hersteld. Heeft u meer kosten gemaakt? Dan kunt u in sommige gevallen een extra schadevergoeding bij IMG aanvragen.

Meer informatie hierover vindt u op de website www.schadedoormijnbouw.nl.

Stap 4: Vergoeding bijkomende kosten
U kunt kosten maken als gevolg van een schademelding of het herstel van de schade. Denk bijvoorbeeld aan overnachtingskosten of schoonmaakkosten. Dit noemt het IMG bijkomende kosten. Voor die kosten kunt u een vergoeding aanvragen bij het IMG.

Aanvragen kan tijdens de afhandeling van de schademelding of tot vijf jaar na het besluit.