Medehuurder

U bent medehuurder als u samen met de hoofdhuurder het huurcontract heeft ondertekend. U bent dan beide huurder. Daarmee heeft u allebei dezelfde rechten en plichten en bent u allebei en los van elkaar hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit het contract. 

Veel gevraagd over Medehuurder

Ik verleen mantelzorg en ga tijdelijk inwonen bij een huurder van jullie, willen jullie dit weten?

Algemeen

Het is toegestaan dat u als mantelzorger tijdelijk bij de huurder gaat inwonen. Wij vinden het prettig als u ons dit laat weten. Als de zorgperiode eindigt kunt u niet in de woning blijven wonen en u kunt als mantelzorger geen aanspraak maken op de woning.

Kan mijn kind medehuurder worden?

Algemeen

Kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen volgens het huurrecht in principe geen medehuurder worden. Omdat kinderen op een bepaald moment uit huis gaan is de gezinssituatie niet duurzaam.

Toetsen jullie ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?

Algemeen

Nee, medehuurderschap is geen nieuwe verhuring volgens de Europese wetgeving. Daarom mag het toetsingsinkomen van beide huurders hoger zijn dan de wettelijke inkomensgrens.

Wanneer is een huishouding duurzaam?

Algemeen

Als u minimaal 2 jaar samenwoont en bij de gemeente ingeschreven staat op het adres. U deelt de kosten van de huishouding en u wilt in de toekomst blijven samenwonen. U kunt dit aantonen met documenten, bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen.