Medehuur

Je bent medehuurder als je op de huurovereenkomst staat. Als medehuurder heb je dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Je bent automatisch medehuurder als je getrouwd of geregistreerd partner bent.

Samenwonen met een (nieuwe) partner
Ga je samenwonen in het huurhuis waar één van de twee partners al in woonde?  Dan kan je medehuurder worden als je minimaal 2 jaar samen op het adres staat ingeschreven bij de gemeente. Hiervoor kan je een schriftelijk verzoek bij ons indienen. Dit verzoek moet door zowel de huurder als de medebewoner worden ondertekend. Ook vragen wij je om een uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie bij ons in te leveren. Ten slotte moet je aantonen dat je de kosten van de huishouding deelt en dat je in de toekomst wilt blijven samenwonen. Dit kan met bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen.

Samenwonend, maar geen partners
Je hoeft niet per se een relatie hebben om medehuurder te worden. Wel moet je kunnen aantonen dat je al minstens twee jaar een 'duurzaam gemeenschappelijk huishouden' bent. Dit betekent dat je allebei twee jaar op hetzelfde huisadres woont en financieel voor elkaar zorgt.

Hoofdhuurder verhuist
Als de hoofdhuurder verhuist, kan de medehuurder in veel gevallen hoofdhuurder worden. Download het formulier 'gedeeltelijke huuropzegging' en mail deze ingevuld naar info@dehuismeesters.nl.

Hoofdhuurder overleden
Als de hoofdhuurder overlijdt, wordt de medehuurder automatisch hoofdhuurder. Was je nog geen medehuurder? Dan kunnen we je in veel gevallen medehuurder maken. Wel moet je kunnen aantonen dat je al minstens twee jaar een 'duurzaam gemeenschappelijk huishouden' bent. Dit betekent dat je allebei twee jaar op hetzelfde huisadres woont en financieel voor elkaar zorgt. We hebben een schriftelijk verzoek en de akte van overlijden nodig.

Veel gevraagd over Medehuur

Mijn partner is overleden. Ik wil graag in de woning blijven wonen. Wat moet ik doen?

Algemeen

Je staat samen op het huurcontract
Je kunt in de woning blijven wonen. Wij ontvangen graag schriftelijk het verzoek om de tenaamstelling aan te passen. Daarnaast hebben wij een kopie nodig van de akte van overlijden of een rouwkaart.

Je staat niet op het huurcontract, maar je bent wel getrouwd of geregistreerd partner
Je kunt in de woning blijven wonen. Voor het aanpassen van het huurcontract hebben wij de volgende stukken van je nodig:

 • schriftelijk verzoek;
 • akte van overlijden of rouwkaart;
 • bewijs van huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Jullie voerden al jaren een gezamenlijk duurzaam huishouden
Sta je niet op het huurcontract en zijn jullie niet getrouwd of geregistreerd partners? Wij kunnen je alleen hoofdhuurder maken als je minimaal twee jaar samen ingeschreven hebt gestaan op het adres. Wij hebben in dit geval de volgende stukken van je nodig:

 • schriftelijk verzoek;
 • akte van overlijden of rouwkaart;
 • uittrekstel van de Gemeentelijke Basisadministratie.

Willen jullie het weten als er iemand (tijdelijk) bij mij komt inwonen?

Algemeen

Nee je hoeft dit niet aan ons te melden
Je moet er wel rekening mee houden dat deze persoon niet automatisch medehuurder wordt en dus ook niet op het huurcontract komt te staan. Mocht je dit wel willen, dan kan dat na 2 jaar ingeschreven te zijn op het adres en met bewijzen van een gezamenlijke huishouding. Kijk hiervoor onder de vraag 'ik wil graag medehuurder worden, kan dat?'.

Ik wil graag medehuurder worden, kan dat?

Algemeen

Staan jullie samen ingeschreven op het adres van de huurovereenkomst en zijn jullie getrouwd of geregistreerd partner?
Dan ben je automatisch medehuurder. Geef dit aan ons door zodat wij dit kunnen registreren in ons systeem. Hiervoor hebben wij als bewijs een kopie van de huwelijksakte of bewijs van geregistreerd partnerschap nodig.

Staan jullie samen ingeschreven op het adres van de huurovereenkomst en voeren jullie al jaren een gezamenlijk duurzaam huishouden?
Staan jullie niet samen op het huurcontract en zijn jullie niet getrouwd of geregistreerd partner? Dan kunnen wij je in sommige gevallen mede-huurder maken. De voorwaarde is dan dat jullie minimaal twee jaar samen ingeschreven staat op het adres en de intentie er is om dit in de toekomst te blijven doen. Wij hebben de volgende stukken van u nodig:

 • schriftelijk verzoek;
 • bewijsstukken dat de gezamenlijke relatie duurzaam is, bijvoorbeeld door een afschrift van een gezamenlijke bankrekening;
 • uittrekstel van de Gemeentelijke Basisadministratie.

Staan jullie samen ingeschreven op het adres van de huurovereenkomst, maar is er geen sprake van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of een gezamenlijk duurzaam huishouden?
Je bent geen mede-huurder en u kunt (nog) geen medehuurder worden.

Een mede-huurder heeft na bijschrijving op het huurcontract dezelfde rechten en plichten als de eerste bewoner. Er wordt geen verschil gemaakt in mede- en hoofdhuurder.

Ik verleen mantelzorg en ga tijdelijk inwonen bij een huurder van jullie, willen jullie dit weten?

Algemeen

Het is toegestaan dat je als mantelzorger tijdelijk bij de huurder gaat inwonen. Wij vinden het prettig als je dit aan ons laat weten. Als de zorgperiode eindigt kun je niet in de woning blijven wonen en je kunt als mantelzorger geen aanspraak maken op de woning.

Kan mijn kind bij mij op het contract worden bijgeschreven?

Algemeen

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Bij een mede-huurder moet er sprake zijn van een duurzame huishouding. De gemeenschappelijke huishouding tussen ouders en (oudere) kinderen is niet duurzaam. Dit is normaal gesproken een aflopende samenlevingssituatie, omdat kinderen op een gegeven moment op zichzelf gaan wonen.

Er kan sprake zijn van een uitzondering wanneer een kind bijvoorbeeld mantelzorger is. Ga daarvoor naar de vraag 'Hoe kan ik een aanvraag doen voor medehuurderschap'. 

Toetsen jullie ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?

Algemeen

Nee, medehuurderschap is geen nieuwe verhuring volgens de Europese wetgeving. Daarom mag het toetsingsinkomen van beide huurders hoger zijn dan de wettelijke inkomensgrens.

Wanneer is een huishouding duurzaam?

Algemeen

Een huishouding is duurzaam als je minimaal twee jaar met elkaar samenwoont en jullie bij de gemeente samen staan ingeschreven op het adres. Jullie delen samen de kosten van de huishouding en kunnen dit aantonen met één of meerdere van de onderstaande documenten:

 • Een samenlevingscontract
 • Een gezamelijke rekening
 • Een verzekering op beide namen

Tot slot is het belangrijk dat jullie de intentie hebben om duurzaam samen te blijven leven. Dit betekent dat het jullie bedoeling is om dit voor lange tijd/altijd te blijven doen.