Asbest

Tot 1994 werd er asbest gebruikt bij de bouw van nieuwe woningen. In Nederland hebben we strenge regels voor omgang met asbest, omdat asbestvezels schadelijk zijn voor de gezondheid.

Asbest is pas gevaarlijk wanneer er losse vezels vrijkomen. Dat gebeurt als het materiaal beschadigd raakt, bijvoorbeeld tijdens sloop, brand of het bewerken van het materiaal. 

Abest in jouw woning
Als we asbest hebben geconstateerd in jouw woning, staat dit op een kaart in de meterkast. Heb je geen meterkastkaart en twijfel je of er asbest in jouw woning is verwerkt? Neem dan gerust contact met ons op. Dan maken we een meterkastkaart voor je.

Klussen in een woning met asbest
Ga je klussen op een plek waarvan je vermoedt dat er asbest zit? Wacht dan met de werkzaamheden en neem contact op met De Huismeesters.

Veel gevraagd over Asbest

Wat is asbest en waar in mijn woning kan dit zitten?

Algemeen

In woningen gebouwd voor 1994 kan asbest zitten
Asbest leek een aantal jaren geleden een ideaal bouwmateriaal. Het is sterk, slijtvast, bestand tegen loog, zuur en warmte. Het werkt isolerend en was goedkoop. Maar asbest is niet onschuldig. Het bestaat uit microscopisch kleine vezels. Die vezeltjes, dat zijn de boosdoeners. Als ze vrijkomen, kunnen er bij inademing vervelende gevolgen ontstaan. De verkoop, het gebruik, maar ook de bewerking door zagen, boren, schuren of slopen van asbest is sinds 1993 verboden. 

Asbest kan aanwezig zijn in
• de spouwmuur
• de kruipruimte
• koven en/of schachten
• riolering en afvoer in grond en fundering
• vloertegels en vloerzeil van vinyl geproduceerd tot 1984
• apparaten die warmte uitstralen, geproduceerd tot eind jaren ‘80
• tegellijm

Er zijn twee soorten asbest, namelijk hechtgeboden en niet-hechtgebonden

Hechtgeboden asbest
Hechtgebonden asbest zit veel cement, lijm of kunststof. De asbestvezels zitten goed verankerd in het materiaal. De kans op het vrijkomen van asbestvezels in de lucht is hierdoor heel erg klein. Voorbeelden van hechtgebonden asbest: asbestcement vlakke platen, kruipluiken, vensterbanken, balkonschermen, golfplaten daken, asbestcement leidingen, mantelbuizen, rioleringen, ventilatiekanalen, vinyltegels in de hal van de woning. 

Niet-hechtgebonden
Niet-hechtgebonden asbest is asbest dat gemakkelijk afbrokkelt. Hierdoor kunnen na verloop van tijd spontaan asbestvezels vrijkomen door bijvoorbeeld aanraking, trillingen en andere niet- mechanische bewerkingen. Voorbeelden van niet-hechtgebonden asbest: spuitasbest, plafonds, staalconstructies, brandwerende platen, vinylvloerbedekking met asbesthoudende onderlaag zoals Novilon van voor 1980.

Wanneer je, bijvoorbeeld tijdens het klussen, materiaal tegenkomt dat op asbest lijkt, dan is het verstandig om dit bij ons te melden
Wij zorgen dan voor een inspectie en de eventuele verwijdering of isolatie van het asbest. Bewerk asbest nooit. Als asbest beschadigd is, kunnen er vezels los komen. Dit is schadelijk voor je gezondheid.

Er hangt een asbestkaart in mijn meterkast, wat betekent dit?

Algemeen

Op de asbestkaart staat informatie over eventueel aanwezig asbest in je woning
Deze informatie is belangrijk als je wilt klussen, maar ook voor werknemers die onderhoud moeten uitvoeren in de woning. De asbesthoudende materialen die staan vermeld op de asbestkaart zijn ongevaarlijk zolang deze niet worden bewerkt en onbeschadigd blijven. Deze materialen worden verwijderd tijdens het onderhoud van de woning of bij verhuizing of sloop. 

Of we asbest verwijderen, hangt af van het soort asbest
Hechtgebonden asbest kan meestal blijven zitten. Dit materiaal is niet gevaarlijk als het onbeschadigd is en het niet wordt bewerkt.
Niet-hechtgebonden asbest vraagt mogelijk wel om maatregelen. Dit hangt ervan af of het materiaal al dan niet is afgeschermd. Verder speelt het een rol of het asbest op een plek zit waar mensen regelmatig komen. 

Gebruik de asbestkaart als je gaat klussen in je woning
Kijk goed op de kaart waar je wel en niet mag boren of materiaal mag verwijderen. Bij vragen of twijfelt kun je contact met ons opnemen.