Aanpassingen WMO

Heb je een beperking, of gezondheidsproblemen? En heb je niet voldoende voorzieningen, hulp of ondersteuning om zelfstandig te kunnen wonen? Misschien is het dan mogelijk om aanpassingen in je woning te doen, zodat je langer kunt genieten van een fijn thuis. Hiervoor bestaat de WMO. Dit is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO vergoedt onder andere aanpassingen om langer thuis te kunnen wonen. Denk aan het rolstoeltoegankelijk maken van je woning, het plaatsen van douchehulpmiddelen of het plaatsen van een traplift.

Veel gevraagd over Aanpassingen WMO

Moet ik betalen voor een Wmo-aanpassing?

Algemeen

De WMO kijkt wel eerst naar uw eigen (financiële) mogelijkheden. Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Dit hangt af van uw inkomen en de kosten van de aanpassing. De medewerkers van het WIJ-team kunnen u hierover informeren. 

Ik wil graag zo lang mogelijk in mijn woning blijven wonen. Kan ik mijn woning (laten) aanpassen?

Algemeen

Door ouderdom of een lichamelijke beperking kan een aanpassingen in de woning noodzakelijk. Je kunt hiervoor terecht bij het WIJ-team in je buurt.

Het WIJ-team neemt je aanvraag in behandeling en beoordeelt of je in aanmerking komt voor een aanpassing in de woning
Op de website van WIJ Groningen kun je vinden met welk WIJ-team je contact kunt opnemen.

De Gemeente bepaalt welke aanpassingen door de WMO worden vergoedt
Het kan zijn dat een aanpassing niet vergoed wordt. Dit betekent dat je de aanpassing zelf moet regelen en uitvoeren. Voor sommige aanpassingen heb je toestemmingen van De Huismeesters nodig. Neem altijd eerst contact met ons op voordat u een verandering aanbrengt in de woning. 

Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning in?

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen met een beperking zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten, chronisch zieken of mensen met psychische problemen.
De Gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Op de website van WIJ Groningen kunt u lezen wat zij voor u kunnen betekenen.

Ik heb medische beperkingen en moet naar een aangepaste woning. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Neem hiervoor contact op met het Wmo-loket van de gemeente Groningen. Op de website van WIJ Groningen kun je vinden met welk WIJ-team u contact kunt opnemen.

Waar kan ik een reparatie aan een WMO-voorziening doorgeven?

Algemeen

Het onderhoud en het herstel van aanpassingen worden gedaan door de gemeente. Is je aanpassing defect, dan kan je hiervoor contact opnemen met het Wij-team in uw buurt. 

Ik maak gebruik van een oplaadpunt voor mijn scootmobiel aan Achter de Wal, wat betekent dit voor mij?

Algemeen

Bij het complex 'Achter de Wal' zijn een aantal oplaadpunten voor scootmobielen aangelegd om te voorkomen dat deze in de toekomst nog in het gebouw worden geparkeerd. Deze oplaadpunten bevinden zich buiten het woongebouw. 

Bewoners met een scootmobiel hebben een oplaadpunt toegewezen gekregen waar ze gebruik van kunnen maken
Bewoners hebben een sleutel van hun oplaadpunt en betalen jaarlijks de energiekosten voor het verbruik. Bij verhuizing of het niet meer gebruiken van de scootmobiel dienen bewoners de sleutel van hun oplaadpunt in te leveren. 
Het oplaadpunt is enkel geschikt voor het opladen van een scootmobiel en mag niet gebruikt worden voor elektrische fietsen.