Sloop- en nieuwbouw

Als je te horen krijgt dat jouw huis wordt gesloopt, dan is dat heel ingrijpend. Er zijn goede redenen voor zo’n besluit, maar dat maakt het niet minder heftig. Bij De Huismeesters begrijpen we dat heel goed. We willen je ondersteunen en het proces zo goed mogelijk regelen. 

Als wij jouw woning slopen, dan informeren wij je op tijd.
Vaak hoor je dit meer dan een jaar voor de sloop. Je kunt als huurder tijdens dit ingrijpende proces rekenen op begeleiding en ondersteuning van De Huismeesters. We vinden het belangrijk om goed contact met je te houden. We komen bij jou thuis en informeren je via bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven. We willen je graag passend en goed begeleiden.

Wij slopen jouw woning als nieuwbouw de meest toekomstbestendige keuze is.
De technische staat van het gebouw waar je woont voldoet bijvoorbeeld niet aan de huidige eisen. Renoveren kost bovendien veel geld en brengt ingrijpende overlast met zich mee. Meestal zou je ook bij renovatie tijdelijk moeten verhuizen.

Op onze projectpagina zie je precies op welke plekken wij woningen slopen en nieuwbouwen. 

Veel gevraagd over Sloop- en nieuwbouw

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik ook een vergoeding als ik moet verhuizen?

Algemeen

Als je  een huurovereenkomst hebt voor onbepaalde tijd en voldoet aan de voorwaarden van de wijkvernieuwing, dan heb je recht op een verhuis- en herinrichtingsvergoeding. Deze minimale vergoeding is wettelijk vastgelegd door de overheid. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld. In het sociaal plan vind je alle informatie over de wijkvernieuwing. 

Uitbetaling
De uitbetaling van de verhuiskostenvergoeding gebeurt in twee termijnen. Het eerste deel ontvang je als je je woning hebt opgezegd. Het tweede gedeelte wordt betaald als de sleutels zijn ingeleverd.

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe gaat dat in zijn werk?

Algemeen

Als wij jouw woning slopen, dan informeren wij je op tijd. Vaak hoor je dit meer dan een jaar voor de sloop. Je kunt als huurder tijdens dit ingrijpende proces rekenen op begeleiding en ondersteuning van De Huismeesters. We vinden het belangrijk om goed contact met je te houden. We komen bij jou thuis en informeren je via bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven. We willen je graag passend en goed begeleiden.

Zijn er nieuwbouwprojecten?

Algemeen

Wij hebben op dit moment drie nieuwbouwprojecten lopen in de wijken Selwerd, Hoornsemeer en de Wijert.

In Selwerd bouwen wij in totaal 283 woningen. We bouwen 114 sociale huurwoningen, waarvan 98 eengezinswoningen en 43 appartementen.

In de wijk Hoornsemeer bouwen we ongeveer 100 nieuwe woningen. Dit worden gelijkvloerse zorggeschikte appartementen met lift. De nieuwe woningen worden gasloos.

In de Wijert bouwen we in totaal 285 nieuwe woningen. In het nieuwe plan is plek voor 271 appartementen en 14 eengezinswoningen.

Heb je een vraag over een nieuwbouwproject? Kijk dan eens op onze projectpagina. Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat je gedurende een project op de hoogte wordt gehouden. 

Kan ik bezwaar indienen tegen nieuwbouwplannen?

Algemeen

Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over het indienen van bezwaar.

Ik heb een klacht over mijn gehuurde nieuwbouwwoning. Bij wie kan ik terecht?

Algemeen

Neem telefonisch contact met ons op via 050 - 365 71 71. Je kunt online ook een reparatieverzoek indienen. Na ontvangst nemen wij contact met je op.

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe kom ik in aanmerking voor een andere woning?

Algemeen

Als je huidige woning wordt gesloopt dan begeleiden wij je naar een nieuwe woning. 

Je hebt recht op vervangende woonruimte als wij je woning gaan slopen en je een huurcontract voor onbepaalde tijd hebt
Om een nieuwe huurwoning te krijgen, schrijven wij je in als woningzoekende op WoningNet en geven wij je een urgentiestatus. Dit betekent dat je voorrang krijgt op het krijgen van een andere woning. Je kunt zelf op woningen reageren die worden aangeboden op WoningNet. De wijkvernieuwingsurgentie geldt niet voor woningen buiten Groningen.

Als wijkvernieuwingsurgent kun je alleen reageren op woningen die passend voor je zijn. Wij kijken hierbij naar je inkomen en leeftijd. Dit noemen we passend toewijzen. Zo kom je als jonge huurder bijvoorbeeld niet in aanmerking voor een seniorenwoning.

Wil en kun je terugkeren naar een woning in de wijk nadat de wijkvernieuwing is afgerond? Dan regelen wij tijdelijk een wisselwoning voor je.

Mijn woning wordt gesloopt/gerenoveerd. Hoe werkt het verblijf in een wisselwoning?

Algemeen

Als je je woning moet verlaten vanwege sloop of renovatie, dan kom je in bepaalde gevallen in aanmerking voor een wisselwoning. Je woont hier tijdelijk totdat de renovatie van je woning klaar is of totdat je nieuwe (passende) woning (sociale huur of sociale koop) opgeleverd wordt. Wij proberen altijd een wisselwoning te vinden in je eigen wijk of de wijk waarnaar je  op termijn gaat verhuizen. In overleg kan hiervan worden afgeweken. De wisselwoning is gestoffeerd en wordt schoon en netjes opgeleverd. De huurprijs is niet hoger dan de huurprijs van de woning die je hebt verlaten. 

Verhuizen naar een wisselwoning
De kosten voor het verhuizen naar een wisselwoning worden volledig vergoed. Hiervoor moet je de verhuizing wel laten uitvoeren door de verhuisservice die in opdracht van de woningcorporatie werkt.

Herinrichten wisselwoning
Je krijgt ook een tegemoetkoming in de kosten die je moet maken voor het herinrichten van de wisselwoning. Op het moment dat je de wisselwoning betrekt, heb je recht op een herinrichtingsvergoeding. 

Mijn woning wordt gesloopt/gerenoveerd. Kan ik gebruik maken van een rustwoning?

Algemeen

Bewoners kunnen tijdelijk gebruik maken van een rustwoning als er in hun eigen woning groot onderhoud plaatsvindt of als er gerenoveerd wordt. Deze woning wordt door De Huismeesters ingezet, zodat de bewoner tijdens de verbouwing in alle rust ergens kan verblijven. Een rustwoning is volledig gemeubileerd.