Servicekosten

Servicekosten zijn kosten voor diensten die wij aan je verlenen. Denk aan tuin- en groenonderhoud, schoonmaak en elektra voor algemene ruimten. Deze kosten zijn in je huurcontract opgenomen. Er zijn twee soorten servicekosten: verrekenbare servicekosten en niet-verrekenbare servicekosten.

Verrekenbare servicekosten bestaan uit voorschotbedragen.
Het gaat om kosten voor bijvoorbeeld gas, water en electra voor algemene voorzieningen. Omdat de bedragen een schatting zijn, is het mogelijk dat de kosten lager of juist hoger uitvallen dan geschat. Vóór 1 juli krijg je een afrekening met daarop de werkelijk gemaakte kosten. Het kan zijn dat je geld moet bijbetalen of geld terugkrijgt. 

Niet-verrekenbare servicekosten bestaan uit abonnementskosten.
Het gaat om kosten zoals de glasverzekering en serviceonderhoud. Je betaalt hiervoor een vast bedrag per maand. Dit bedrag staat vast. Je krijgt hiervoor geen eindafrekening.

Wij passen de hoogte van de servicekosten jaarlijks aan.
Het nieuwe bedrag zie je op het voorstel tot huuraanpassing van de huurprijs.

Veel gevraagd over Servicekosten

Ik heb de huur opgezegd. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten?

Algemeen

De servicekosten over het voorgaande jaar rekenen wij voor 1 juli van het nieuwe jaar met je af. Op je nieuwe adres krijg je de afrekening van de servicekosten van je vorige woning. 

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen. Waarom krijg ik een afrekening?

Algemeen

Je betaalt maandelijks een voorschot voor servicekosten. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld het schoonmaken van de portiek, het onderhoud van het algemene groen en de energiekosten voor het gebruik van een lift. Jaarlijks rekenen wij met je af op basis van de werkelijke kosten. Misschien moet je iets bijbetalen, of krijg je juist geld terug. De brief met daarin de afrekening servicekosten ontvang je uiterlijk voor 1 juli van het nieuwe jaar.

Ik heb niet het hele jaar in mijn woning gewoond. Moet ik voor een heel jaar servicekosten betalen?

Algemeen

Nee, de afrekenperiode zie je op de jaarlijkse afrekening. Als de huurovereenkomst eindigt, stopt de betalingsverplichting.

Kan ik de uitbetaling van de servicekosten op mijn eigen bankrekening krijgen? De huur wordt door een instantie betaald.

Algemeen

Betaalt de Sociale Dienst jouw huur? Dan krijg je de servicekosten terug op je eigen rekening. In alle andere gevallen maken wij de uitbetaling over op het rekeningnummer waarvan de huur wordt betaald. U ontvangt voor 1 juli bericht over de afrekening van de servicekosten.

Worden je financien beheerd door een Budgetbeheerder of Bewindvoerder, dan betalen wij de servicekosten aan hun uit. 

Kan ik voor de afrekening servicekosten een betalingsregeling krijgen?

Algemeen

Je kunt hiervoor contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Ik heb meters op mijn radiatoren. Hoe lezen jullie die uit?

Algemeen

De meters worden op afstand uitgelezen. Je hoeft daar zelf niets voor te doen.

Hoe verdelen jullie de servicekosten in mijn portiek/ complex?

Algemeen

Voor de verdeling van de servicekosten volgen we het beleid van de Huurcommissie. Informatie vindt u op de website van de Huurcommissie.

Hoe is mijn huur opgebouwd en waar betaal ik precies voor?

Algemeen

Je huur bestaat uit de kale (netto) huurprijs en verschillende andere onderdelen die we samen servicekosten noemen. Je kunt hierbij denken aan kosten voor serviceonderhoud, schoonmaak van de portiek en groenonderhoud. Deze onderdelen worden bij elkaar opgeteld. Samen is dat de (bruto) huur. Dit is het bedrag dat je elke maand aan ons betaalt. De samenstelling van jouw huurprijs vind je op een huurspecificatie.

Je kunt je huurspecificatie vinden in Mijn De Huismeesters
Als je ingelogd bent, klik je op Mijn Contracten. Onderaan de pagina zie je de specificatie van je huur. Wij kunnen jou de huurspecificatie, van het huidige jaar en afgelopen jaren, ook toesturen via de e-mail of via de post. 

Wil je informatie over de opbouw van uw huurprijs en uitleg over de verschillende servicekosten? Neem dan contact op of vul het contactformulier in op onze website.

Wanneer verandert het voorschotbedrag van de servicekosten?

Algemeen

Wij passen het voorschotbedrag voor de servicekosten aan, als de algemene kosten voor jouw complex lager of hoger worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor groenonderhoud, elektriciteit in de algemene ruimte of de kosten voor het schoonmaken van de portiek.
Door het voorschotbedrag aan te passen, voorkomen wij dat de jaarlijkse afrekening te veel afwijkt van de betaalde voorschotten.

We passen de servicekosten jaarlijks aan. Je ontvangt hiervan automatisch bericht.

Wie betaalt de servicekosten voor leegstaande woningen?

Algemeen

De totale servicekosten worden verdeeld over alle woningen in het gebouw. De kosten van een leegstaande woning betalen wij.

Ik heb glasschade, kunnen jullie dit voor mij herstellen?

Algemeen

Wij herstellen de schade aan het glas, als je verzekerd bent tegen glasschade. Je kunt dit terugvinden in je huurcontract.

Als glasschade niet opgenomen is in je huurcontract, neem dan contact op met je inboedelverzekering. Je verzekering zal de kosten voor het herstellen/vervangen van het glas misschien voor je vergoeden.

Woont je in Beijum, Buitenhof, De Wijert, Indische Buurt, Oosterpark of Paddepoel? 
Neem contact op met SW op telefoonnummer 085-0409078

Woont je in een van de overige wijken?
Neem contact op met firma Poelman op telefoonnummer 050 - 571 01 50

Wanneer krijg ik een afrekening van de verwarmingskosten?

Algemeen

Je betaalt iedere maand een voorschot verwarmingskosten. Na afloop van het jaar krijgen wij het werkelijke verbruik door. Daarom krijg je van ons jaarlijks een afrekening van de stookkosten. Is er teveel betaald, dan krijg je een bedrag terug. Zijn er te weinig voorschotten in rekening gebracht, dan moet je bijbetalen. Je ontvangt de afrekening van de verwarmingskosten uiterlijk vóór 1 juli.

Wie kan mij informatie geven over een aansluiting voor internet & televisie in mijn woning?

Algemeen

Wij zijn verantwoordelijk voor een aansluiting in de meterkast. Wij leveren geen internet & televisie, daarvoor dien je zelf een contract af te sluiten bij een leverancier. Betaal je voor internet & televisie in de huur? Neem dan contact met ons op, dan zoeken wij uit hoe we je kunnen helpen.

Ik heb te veel huur of servicekosten betaald. Krijg ik dan ook geld terug?

Algemeen

Je betaalt maandelijks een voorschot voor servicekosten
Jaarlijks rekenen wij met je af op basis van de werkelijke kosten. De brief met daarin de afrekening servicekosten ontvang je uiterlijk voor 1 juli van het nieuwe jaar. Wij betalen het teveel betaalde bedrag binnen vier weken uit.

Teveel betaalde huur wordt binnen veertien dagen terug gestort
Wij storten dit bedrag naar de rekening waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

Terug stortingen vinden alleen plaats al er geen openstaande schuld bij ons is.

Wat zijn verrekenbare servicekosten en wat zijn niet-verrekenbare servicekosten?

Algemeen

Verrekenbare servicekosten zijn leveringen zoals gas, water en elektra voor algemene voorzieningen. Maar ook diensten zoals schoonmaak, tuinonderhoud of de huismeester. Je betaalt hiervoor elke maand een voorschot. Jaarlijks verrekenen wij de door jouw betaalde voorschotten met de werkelijk gemaakte kosten. Je ontvangt dan een afrekening servicekosten.

Niet-verrekenbare servicekosten zijn diensten zoals de glasverzekering en het service onderhoud. Je betaalt hiervoor een vast bedrag per maand. Voor deze servicekosten vindt geen jaarlijkse afrekening plaats.

Overzicht servicekosten
Een overzicht van je servicekosten kun je terugvinden in je huurovereenkomst. Als je huurprijs in de afgelopen periode is gewijzigd, dan kun je contact met ons opnemen. Wij sturen je dan een recente huurspecificatie.

Ik ontvang een teruggave van servicekosten, maar het rekeningnummer voor de uitbetaling is gewijzigd. Wat moet ik doen?

Algemeen

Is het rekeningnummer voor de uitbetaling van de servicekosten gewijzigd, dan passen wij dit voor je aan. Wij ontvangen dan graag het nieuwe rekeningnummer, zodat wij de uitbetaling correct kunnen laten verlopen.

U dient hiervoor het formulier 'wijzigen rekeningnummer' te gebruiken
Dit formulier dien je volledig ingevuld en getekend retour te sturen.

Is de rekeninghouder overleden en ben je erfgenaam
Dan ontvangen wij graag een akte van overlijden en het rekeningnummer van de erfgenaam. Als er een notaris betrokken is, dan hebben wij de contactgegevens van de notaris nodig.