Huurovereenkomst

Als u een woning, parkeerplaats, berging of garage gaat huren, ondertekent u een huurovereenkomst. Een onderdeel van de huurovereenkomst zijn de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan alle rechten en plichten van u als huurder. Maar ook de rechten en plichten van De Huismeesters als verhuurder. 

Veel gevraagd over Huurovereenkomst

Ik wil de huur opzeggen van een overleden familielid. Hoe doe ik dat?

Algemeen

Allereerst gecondoleerd met uw verlies. Wij wensen u veel sterkte toe de komende periode.

De huur van een overleden familielid kan opgezegd worden met het formulier ‘huuropzegging bij overlijden’.

Stuur dit formulier, samen met een kopie van de akte van overlijden, naar ons retour. Na het ontvangen van de opzegging sturen wij u een bevestiging per brief.
De opzegtermijn bij overlijden is minimaal twee weken. De einddatum mag niet in het weekend of op een feestdag vallen.

Na het ontvangen van de huuropzegging sturen wij u binnen twee werkdagen een bevestiging per post. In deze brief staat de definitieve datum waarop de huur eindigt. Daarnaast leest u in de bevestigingsbrief wanneer de opzichter langskomt voor de voorcontrole en wanneer de sleutels bij ons moeten worden ingeleverd.

Mijn buren betalen minder huur dan ik. Onze woning is hetzelfde. Hoe kan dat?

Algemeen

Dat kan verschillende redenen hebben. Iedere huurovereenkomst is een individuele afspraak tussen huurder en verhuurder. De huurprijs is daarin vastgelegd. U kunt uw huurprijs dus niet vergelijken met andere huurders.

De huurprijs is bijvoorbeeld anders, doordat:

  • De buren al heel lang in de woning wonen. Gaan zij verhuizen? Dan kijken wij opnieuw naar de huurprijs.
  • Uw woning is aangepast. Uw woning heeft bijvoorbeeld dubbelglas en de woning van uw buren niet.
  • Wij de woning verhuren aan mensen met een laag inkomen. Dat heet passend toewijzen.
  • De regels en wetten zijn veranderd.

Ik ben een inwonend kind en mijn vader/moeder is overleden. De huurovereenkomst staat op zijn/haar naam. Wat kan ik doen?

Algemeen

U mag hierover contact met ons opnemen. We maken dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Ik ben meer dan 2 maanden niet in mijn woning. Moet ik dat aan u laten weten?

Algemeen

Als u meer dan 2 maanden niet in uw woning bent kunt u dit aan ons doorgeven. We vragen u ook een contactpersoon aan ons door te geven. Zo kunnen we iemand bellen voor het geval er iets is met uw woning. Bijvoorbeeld bij brand of een lekkage.

Ik gebruik mijn huurwoning als tweede woning en heb mijn hoofdverblijf ergens anders. Mag dat?

Algemeen

Nee, dit mag niet. Het hoofdverblijf hoort uw gehuurde woning te zijn. Op dit adres hoort u ook geregistreerd te staan in de Gemeentelijke Basisadministratie.

Ik wil de naam op mijn huurovereenkomst veranderen. Hoe regel ik dat?

Algemeen

De naam op de huurovereenkomst kan alleen gewijzigd worden na een Koninklijk Besluit of een huwelijk. Wij ontvangen graag een schriftelijke aanvraag met een kopie van het Koninklijk Besluit of het trouwboekje.

Mag ik reclame op of aan mijn woning aanbrengen?

Algemeen

Zonder onze toestemming mag u geen reclame op of aan de woning aanbrengen. U kunt hiervoor schriftelijk een verzoek bij ons indienen.

Kan ik de gegevens van een huurder bij jullie opvragen?

Algemeen

Nee, in verband met de privacy verstrekken wij u geen gegevens over andere huurders.

Kan ik een kopie van mijn huurovereenkomst krijgen?

Algemeen

U kunt telefonisch of per e-mail een kopie van uw huurovereenkomst opvragen. Wij controleren uw gegevens en sturen u de huurovereenkomst per post of mail toe.;

Waar vind ik de algemene voorwaarden die bij mijn huurovereenkomst horen?

Algemeen

Bij het tekenen van de huurovereenkomst ontving u van ons de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan uw rechten en plichten als huurder. U kunt de algemene voorwaarden ook hier vinden.

Mag ik in mijn woning huisdieren houden?

Algemeen

U mag hobbymatig huisdieren hebben. Zorg er wel voor dat de huisdieren uw buren geen overlast bezorgen. Twijfelt u of u bepaalde huisdieren wel/niet mag houden, neem dan contact met ons op.

Voor hoe lang is een huurovereenkomst?

Algemeen

U gaat een huurovereenkomst aan voor onbepaalde tijd. Er is geen einddatum. In sommige gevallen is er een afwijkend termijn, bijvoorbeeld bij bedrijfsruimtes of woningen die tijdelijk verhuurd worden i.v.m. renovatie/sloop. Dit wordt dan altijd vooraf met u besproken.

Hoe kan ik mijn huur opzeggen?

Algemeen

De huur van uw woning kunt u op twee manieren opzeggen:

De opzegtermijn van een woning, berging of parkeerplaats is minimaal 1 maand. De einddatum mag niet in het weekend of op een feestdag vallen. U betaalt alleen huur voor de dagen van de maand dat u de woning huurt.

Na het ontvangen van uw opzegging sturen wij u binnen twee werkdagen een bevestiging per post. In deze brief staat de definitieve datum waarop de huur eindigt. Daarnaast leest u in de bevestigingsbrief wanneer de opzichter langskomt voor de voorcontrole en wanneer u de sleutels bij ons in moet leveren.Ik wil graag medehuurder worden, kan dat?

Algemeen

Staat u beiden ingeschreven op het adres van de huurovereenkomst en bent u getrouwd of geregistreerd partner?
Dan bent u automatisch medehuurder. Geef dit aan ons door zodat wij u beiden kunnen registreren in ons systeem. Hiervoor hebben wij als bewijs een kopie van uw huwelijksakte of bewijs van geregistreerd partnerschap nodig.

Staat u beiden ingeschreven op het adres van de huurovereenkomst en voert u al jaren een gezamenlijk duurzaam huishouden?
Staat u niet op het huurcontract en bent u niet getrouwd of geregistreerd partner? Dan kunnen wij u medehuurder maken. De voorwaarde is dan dat u minimaal twee jaar samen ingeschreven staat op het adres. Wij hebben de volgende stukken van u nodig:

  • schriftelijk verzoek;
  • bewijsstukken dat de gezamenlijke relatie duurzaam is, bijvoorbeeld door een afschrift van een gezamenlijke bankrekening;
  • uittrekstel van de Gemeentelijke Basisadministratie.

Staat u beiden ingeschreven op het adres van de huurovereenkomst, maar is er geen sprake van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of een gezamenlijk duurzaam huishouden?
U bent geen medehuurder en u kunt (nog) geen medehuurder worden.