Huur betalen

In uw huurcontract met De Huismeesters staan afspraken over het betalen van de huur. U betaalt maandelijks en dat doet u steeds vooraf. De huur moet uiterlijk op de eerste dag van de maand bij ons binnen zijn.

Veel gevraagd over Huur betalen

Hoe bepaalt De Huismeesters mijn huurprijs?

Algemeen

De Huismeesters stelt de huurprijs van een woning vast door een percentage te nemen van de maximale huurprijs. De maximale huurprijs van een woning wordt bepaald door het puntensysteem voor woningen. Dat systeem is ontwikkeld door de overheid. Het puntensysteem wordt het woningwaarderingstelsel genoemd (WWS). Volgens de woningwaardering is er per woning een X aantal punten (WWS-punten). De maximale huurprijs, is de huur die De Huismeesters volgens de wet maximaal voor de woning mag vragen. Hoe meer punten uw woning heeft, hoe hoger de maximale huur is. Uw woning krijgt punten voor onder andere:

 • De oppervlakte van de vertrekken
 • De oppervlakte van de buitenruimte (tuin, balkon enzovoort)
 • Uitrusting van de keuken en het sanitair 
 • Het aantal verwarmde vertrekken
 • Energielabel  
 • Buitenruimte 
 • WOZ-waarde

Wilt u weten hoeveel punten uw woning waard is? En wat de maximale huurprijs is die daarbij hoort? Doe dan de Huurprijscheck op de website van de Huurcommissie.

In alle gevallen ligt de huurprijs die De Huismeesters vraagt, lager dan de huurprijs die maximaal gevraagd mag worden.

Streefhuur
De streefhuur is de huurprijs die De Huismeesters vraagt voor de woning bij een nieuwe verhuring. De streefhuur is een percentage van de maximale huur. De streefhuur kan (sterk) afwijken van de huidige huur.  

Het is niet zo dat uw huur eindeloos blijft stijgen. Er is een grens aan hoe hoog uw huur uiteindelijk mag worden. Uw huur mag niet hoger uitkomen dan de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel.

Ik heb een huurachterstand. Wat moet ik doen?

Algemeen

Een huurachterstand is al vervelend genoeg. Maar het laatste dat u wilt, is een deurwaarder op de stoep. Of nog erger, dat u uit uw huis moet. Dus: kunt u de huur niet betalen? Of hebt u een huurachterstand? Tref dan een betalingsregeling via onze website. Lukt dat niet, bel ons dan op nummer

050 - 365 71 90

. Samen zoeken we naar een oplossing die bij uw situatie past.  

E-mail of sms
Wij herinneren u op verschillende manieren aan het betalen van de huur om te voorkomen dat uw betaalproblemen schulden worden. U kunt daarom een e-mail krijgen van dehuismeesters@mind2pay.com. Hierin leest u wat wij van u verwachten. En wat de mogelijke gevolgen zijn als u niet reageert. U kunt ook een sms krijgen van +31 970 102 418 49

Belrobot
Loopt u achter met de huur? Schrik dan niet als u door 088 001 66 64 wordt gebeld. Dat is onze belrobot. U kunt bij de belrobot aangeven dat u de huur meteen overmaakt. Ook kunt u om een sms of e-mail met betalingsgegevens vragen. Kunt u niet opnemen? Dan belt de robot op een ander moment terug. 

Eerste hulp bij Geldzaken
Per 1 januari 2021 zijn wij bij een huurachterstand verplicht om uw gegevens door te geven aan de Gemeente Groningen. De gemeente bekijkt tijdens een vrijblijvend gesprek samen met u of zij ruimte zien voor het oplossen van uw betalingsachterstand(en). Wij vragen u per e-mail of u bezwaar heeft tegen het doorgeven van uw gegevens aan de gemeente. Laat dit dan binnen 10 dagen na het ontvangen van de e-mail aan ons weten.

Ik heb te veel betaald aan huur of servicekosten. Krijg ik dan ook geld terug?

Algemeen

Ja, als u te veel servicekosten heeft betaald, ontvangt het teveel betaalde binnen vier weken op uw rekening.
Teveel betaalde huur wordt binnen veertien dagen terug gestort naar de rekening waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
Terug stortingen vinden alleen plaats al er geen openstaande schuld bij ons is.

Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

Algemeen

U kunt uw rekeningnummer wijzigen met het formulier 'wijziging rekeningnummer'. Graag ontvangen wij dit formulier per post. E-mailen is alleen mogelijk als u het getekende formulier gescand naar ons stuurt.

Het wijzigen van een rekeningnummer kan niet digitaal. Wij hebben uw handtekening nodig.

Wanneer moet ik mijn huur betalen?

Algemeen

U betaalt de huur maandelijks vóór of op de eerste dag van de maand. U betaalt de huur vooruit. Bijvoorbeeld: de huur van de maand december moet vóór of op 1 december op onze rekening staan.

Lukt dit niet, neem dan contact met ons op via 050 - 365 71 71

Hoe kan ik de huur betalen of mijn betaalwijze aanpassen?

Algemeen

U kunt op drie manieren de huur betalen:

Automatische incasso
Bij een automatische incasso schrijven wij de huur op de eerste van de maand van uw rekening af. Als de eerste van de maand in het weekend valt, dan schrijven wij de huur op de eerstvolgende werkdag af. Wilt u gebruik maken van een automatische incasso, dan ontvangen wij graag een ingevuld machtigingsformulier. U kunt deze per post aan ons terugsturen. Mailen is alleen mogelijk als u het getekende formulier gescand naar ons toestuurt. Als het formulier voor de 19e van de maand bij ons binnen is, dan wordt de huur van de eerstvolgende maand automatisch van uw rekening afgeschreven.

Mind2Pay
U ontvangt maandelijks van dehuismeesters@mind2pay.com een e-mail met een betaalknop.

Handmatig overmaken
U kunt de huur ook zelf naar ons overmaken op rekeningnummer NL50 ABNA 0436 4580 47 t.n.v. De Huismeesters. Vergeet niet uw naam en adres bij de overschrijving te vermelden.

U kunt uw betaalwijze doorgeven via een digitaal formulier.

Wat zijn verrekenbare servicekosten en wat zijn niet-verrekenbare servicekosten?

Algemeen

Verrekenbare servicekosten zijn leveringen zoals gas, water en elektra voor algemene voorzieningen. Maar ook diensten zoals schoonmaak, tuinonderhoud of de huismeester. U betaalt hiervoor elke maand een voorschot. Jaarlijks verrekenen wij de door u betaalde voorschotten met de werkelijk gemaakte kosten. U ontvangt dan een afrekening servicekosten.

Niet-verrekenbare servicekosten zijn diensten zoals de glasverzekering en het service onderhoud. U betaalt hiervoor een vast bedrag per maand. Voor deze servicekosten vindt geen jaarlijkse afrekening plaats.

Overzicht servicekosten
Een overzicht van uw servicekosten kunt u terugvinden in uw huurovereenkomst. Als uw huurprijs in de afgelopen periode is gewijzigd, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij sturen u dan een recente huurspecificatie.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Algemeen

Als uw inkomen hoger is dan de inkomensgrens, dan kunt u gewoon in uw woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie. Als u in de toekomst wilt verhuizen naar een sociale huurwoning dan kijken we naar uw recente inkomen en dient u te voldoen aan de inkomensgrens.

Moet ik het nieuwe huurbedrag doorgeven aan de Belastingdienst?

Algemeen

Nee, u hoeft dat niet te doen. Wij geven dat door aan de Belastingdienst.

Wanneer verhogen jullie de huur?

Algemeen

De Huismeesters past de huur altijd aan op 1 juli. Huur jij een woning bij ons? Dan krijg je in april een brief van ons als we jouw huur aanpassen. Zo ben je op de hoogte als je huur verandert. 

Kan De Huismeesters mijn huurprijs een aantal keren in het jaar veranderen?

Algemeen

Ja, dat kan als we uw woning op een belangrijk onderdeel verbeteren. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van een eigen cv-installatie of dubbelglas. De huurprijs is dan verhoogd door deze verbetering. Uw huur wordt dan ook nog op 1 juli meegenomen in onze jaarlijkse huurverhoging.

Met hoeveel mag De Huismeesters de huur van mijn parkeergarage, parkeerplaats of berging verhogen?

Algemeen

De Huismeesters verhoogt de huur van parkeerplaatsen, garages of bergingen ook jaarlijks. Hiervoor gelden geen afgesproken percentages vanuit het ministerie. In uw huurcontract staat een tekst over met welk percentage we de huur mogen verhogen.

Hoeveel mag de huur van mijn vrije sectorwoning stijgen?

Algemeen

Huurders van een vrijesectorwoning krijgen een huurverhoging die we jaarlijks opnieuw afspreken. Dit hangt af van de afspraken in uw contract.

Waarom betaal ik meer dan mijn buren?

Algemeen

Dit heeft verschillende redenen hebben, zoals:

·        Een verhuizing. Als er een nieuwe huurder in een woning komt, dan passen we de huurprijs vaak aan. De woning wordt daardoor duurder of goedkoper.

·        Verschillende kenmerken van de woning. Bijvoorbeeld een 2e toilet of ander energielabel. 

Wat doet De Huismeesters met het extra geld?

Algemeen

De huur die onze huurders betalen, hebben we bijvoorbeeld nodig om het volgende van te betalen:

 • Onderhoud van bestaande woningen (zodat huurprijs en onderhoudsniveau bij elkaar passen).
 • Energiezuiniger maken van woningen (zodat onze (toekomstige) huurders goed en betaalbaar wonen).
 • Nieuwe woningen bouwen (zodat er nu en in de toekomst voldoende woningen komen waar vraag naar is).
 • Wijken leefbaar houden (schoon, heel & veilig).
 • Rente op leningen (die we hebben afgesloten voor investeringen).
 • Bedrijfslasten (zoals personeel, kantoor, enzovoort).
 • Verhuurdersheffing (die we aan de overheid moeten betalen).

Elk jaar zoeken we evenwicht tussen de huur die huurders kunnen betalen en de inkomsten die we nodig hebben.

Wat is een huurspecificatie en hoe kan ik deze aanvragen?

Algemeen

Een huurspecificatie is een overzicht hoe uw huur is opgebouwd. U vindt in een huurspecificatie de kale huuurprijs en eventuele servicekosten die u betaalt. 

U kunt uw huurspecificatie vinden in Mijn De Huismeesters
Als u ingelogd bent, klikt u op Mijn Contracten. Onderaan de pagina ziet u de specificatie van uw huur.

Wij kunnen u de huurspecificatie, van het huidige jaar en afgelopen jaren, ook toesturen via de e-mail of via de post. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op of vul het contactformulier op onze website 

Ik huur een woning. Hoe werkt het aanvragen/ontvangen van huurtoeslag?

Algemeen

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten. Hoeveel huurtoeslag u krijgt is afhankelijk van uw huurprijs, uw inkomen, uw vermogen en eventuele medebewoners. U ontvangt de huurtoeslag op uw eigen rekening.
Als u wilt weten of u recht heeft op huurtoeslag, dan kunt u een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.

Wat moet u doorgeven
Voor de aanvraag van huurtoeslag heeft u de rekenhuur nodig. Dit bedrag staat vermeld op uw huursamenstelling en bestaat uit de netto (kale) huur + de servicekosten die meetellen voor de huurtoeslag.

U kunt één of meer van de volgende servicekosten doorgeven:

 • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten (schoonmaken)
 • Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten (energie algemeen)
 • Huismeesterkosten (beheerder)
 • Kosten voor dienst- en recreatieruimten

Per kostenpost mag u niet meer doorgeven dan € 12,-. U kunt dus maximaal € 48,- aan subsidiabele servicekosten opgeven.

Doorgeven van wijzigingen
Als er wijzigingen zijn in de samenstelling van uw gezin of het inkomen, dan dient u dit spoedig door te geven aan de Belastingdienst. Dit kan namelijk invloed hebben op de hoogte van uw huurtoeslag.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van huurtoeslag?
Neem contact op met de Belastingdienst voor advies of ondersteuning. De Belastingdienst is bereikbaar op 0800 - 0543 of kijk op: www.belastingdienst.nl/toeslagen.
U kunt ook langs gaan bij een WIJ-team bij u in de buurt.