Buurtfonds aanvragen

Wist je dat er een Buurtfonds is waar je een financiële bijdrage kunt aanvragen voor je buurt? Dit fonds is er voor activiteiten die de buurt een beetje mooier en fijner maken. Bijvoorbeeld voor het organiseren van een buurtfeest, het opknappen van een speelplek of het starten van een moestuin. Het Buurtfonds is er voor alle mensen die een woning huren bij De Huismeesters.

Met een bijdrage uit het fonds willen we buurtbewoners helpen met het realiseren van ideeën, om zo een plek te creëren waar het fijn wonen is. Wil je ook een aanvraag doen voor een Buurtfonds? Dit kun je hier doen. Laten we samen de buurt mooier maken!

Veel gevraagd over Buurtfonds aanvragen

Wat is een Buurtfonds en hoe kan ik hiervoor een aanvraag indienen?

Algemeen

Een Buurtfonds is een financiële bijdrage die je kunt aanvragen voor je buurt. Dit fonds is er voor activiteiten die de buurt een beetje mooier en fijner maken. Bijvoorbeeld voor het organiseren van een buurtfeest, het opknappen van een speelplek of het starten van een moestuin. Het Buurtfonds is er voor alle mensen die een woning huren bij De Huismeesters. Op onze website vind je meer informatie over een Buurtfonds, de spelregels en kun je je aanvraag indienen. 

Aan welke spelregels moet ik voldoen?

Ben je benieuwd of je idee in aanmerking komt voor het Buurtfonds? Dit zijn de spelregels:

De aanvraag voldoet aan minimaal één van de volgende voorwaarden: 

 • Het idee draagt bij aan een veilige(re) buurt.
 • Het idee draagt bij aan een schone(re) en/of duurzame woonomgeving. 
 • Het idee brengt bewoners samen en bevordert ontmoeting en verbinding in de buurt. 

De aanvraag voldoet aan de volgende spelregels: 

 • Het idee wordt (deels) door bewoners zelf uitgevoerd, of waarbij bewoners actief betrokken zijn.
 • Er worden ook huurders van De Huismeesters bereikt en/of betrokken bij het project.  
 • Het idee vindt plaats binnen in een buurt of wijk waar woningen van De Huismeesters staan.
 • Het project past binnen de plannen voor de buurt en de Woningwet. 
 • De activiteit is geen kerntaak van een andere partij, zoals bijvoorbeeld de gemeente.
 • De aanvrager dient, indien mogelijk, ook op andere wijze financiering te verkrijgen en te benoemen.
 • De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de realisatie van het initiatief.
 • De bijdrage is niet bestemd voor gemaakte arbeidskosten door huurders.

Waar kan het Buurtfonds geen bijdrage voor geven?

 • Projecten die al gestart zijn.
 • Commerciële activiteiten en activiteiten met politieke of religieuze doelstellingen.
 • Langdurige cursussen, workshops of regelmatig terugkerende bijeenkomsten of festiviteiten.
 • Wijk- of buurtkranten.
 • Als bij de intentie van het initiatief sprake is van een persoonlijk en/of commercieel belang.
 • Als de bijdrage bestemd is voor gemaakte arbeidskosten door huurders.

Zijn er tips voor het invullen van het aanvraagformulier?

 1. Geef een beschrijving van je idee, project of initiatief. Geef hierbij aan wat je wilt gaan organiseren, bouwen of doen.
 2. Benoem de plaats, buurt of wijk waar je het idee wilt uitvoeren.
 3. Omschrijf wie er baat hebben bij je idee, project of initiatief. Oftewel: voor wie is het?
 4. Tot slot willen we graag een financiële toelichting ontvangen. Je kunt dit aangeven op het formulier, of een begroting of projectplan bijvoegen.

Hier vind je een fictief voorbeeld van een aanvraagformulier.

Is er een voorbeeld van een financiële toelichting?

Hier vind je een fictief voorbeeld van een begroting.

Kan ik meerdere aanvragen in één keer doen?

Heb je verschillende ideeën of initiatieven? Het is mogelijk om meerdere aanvragen in te dienen. We willen je wel graag vragen om per idee een apart aanvraagformulier in te vullen. Zo houden we het overzichtelijk. 

Wat gebeurt er nadat ik mijn aanvraag heb ingediend?

De Buurtfondscommissie bekijkt en beoordeelt je aanvraag binnen twee weken. Na de beoordeling krijg je van ons een bericht over de toekenning of afwijzing van je aanvraag. Zo verdelen we het geld uit het Buurtfonds zo eerlijk mogelijk. Is je aanvraag goedgekeurd? Dan kun je aan de slag met je idee!

Mijn aanvraag is afgewezen: wat nu?

We begrijpen dat het vervelend is wanneer je aanvraag is afgewezen. Helaas kunnen we niet aan ieder idee toekenning geven. Het budget uit het Buurtfonds is beperkt en daarom willen we het zo eerlijk mogelijk verdelen. Natuurlijk is het altijd mogelijk om in de toekomst een nieuwe aanvraag in te dienen.

Wie zitten er in de Buurtfondscommissie?

De commissie bestaat uit een medewerker van De Huismeesters en een lid van de Huurdersraad van De Huismeesters.

Hulp nodig?

Heb je nog geen concrete plannen, maar wel ideeën? Of wil je hulp bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op met onze medewerkers Wonen via info@dehuismeesters.nl of telefoonnummer 050 365 71 71.

Start hier je aanvraag