Huur opzeggen

Huur je een woning, garage, berging of parkeerplaats van De Huismeesters? En wil je de huur hiervan opzeggen? Dit kun je snel online regelen via Mijn De Huismeesters. Je kunt de huur dagelijks opzeggen. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Houd er wel rekening mee dat de laatste dag van je huurcontract altijd een werkdag (maandag tot en met vrijdag) moet zijn.

Veel gevraagd over Huur opzeggen

Hoe kan ik mijn huur opzeggen?

Algemeen

De huur van je woning kun je op twee manieren opzeggen:

De opzegtermijn van een woning, berging of parkeerplaats is minimaal 1 maand. De einddatum mag niet in het weekend of op een feestdag vallen. Je betaalt alleen huur voor de dagen van de maand dat je de woning huurt.

Na het ontvangen van je opzegging sturen wij je binnen twee werkdagen een bevestiging per post. In deze brief staat de definitieve datum waarop de huur eindigt. Daarnaast lees je in de bevestigingsbrief wanneer de opzichter langskomt voor de voorcontrole en wanneer je de sleutels bij ons in moet leveren.

Ik wil de huur opzeggen van een overleden familielid. Hoe doe ik dat?

Algemeen

De huur van een overleden familielid kan opgezegd worden met het formulier ‘huuropzegging bij overlijden’.

Stuur dit formulier, samen met een kopie van de akte van overlijden of een rouwkaart, naar ons retour. Na het ontvangen van de opzegging sturen wij je een bevestiging per brief. De opzegtermijn bij overlijden is minimaal twee weken. De einddatum mag niet in het weekend of op een feestdag vallen.

Na het ontvangen van de huuropzegging sturen wij je binnen twee werkdagen een bevestiging per post. In deze brief staat de definitieve datum waarop de huur eindigt. Daarnaast lees je in de bevestigingsbrief wanneer de opzichter langskomt voor de voorcontrole en wanneer de sleutels bij ons moeten worden ingeleverd.

Ik wil mijn huur opzeggen. Wat is de opzegtermijn?

Algemeen

De opzegtermijn is minimaal 1 maand en je kunt op elke dag van de maand de huur opzeggen. Als u bijvoorbeeld op 13 juli opzegt, dan is de einddatum 13 augustus. De einddatum mag niet in het weekend of op een feestdag vallen.

Je kunt natuurlijk ook al eerder je huur opzeggen. Dan heb je meer tijd om de woning goed op te leveren en is de kans groter dat er op tijd een nieuwe huurder bekend is. Dat kan een voordeel zijn als je spullen ter overname wilt aanbieden. Echter is het nooit zeker dat er al een nieuwe huurder bekend is als je de woning verlaat.

Soms is er een ander opzegtermijn, bijvoorbeeld na een woningruil, bij huur van een bedrijfsruimte of als een woning gesloopt gaat worden.

Bij overlijden is de opzegtermijn minimaal twee weken.

Ik heb mijn huur opgezegd. Kan ik dit terugdraaien?

Algemeen

Voor het intrekken van een huuropzegging vragen wij je spoedig telefonisch contact met ons op te nemen. Daarnaast ontvang je je verzoek schriftelijk bij ons in te dienen. Als het mogelijk is om uw huuropzegging terug te draaien, dan brengen wij 25 euro aan administratiekosten in rekening.

Ik heb de huur opgezegd. Kan ik de einddatum nog veranderen?

Algemeen

Wilt je iets aanpassen of wijzigen in je huuropzegging? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen dan voor je kijken wat wij voor je kunnen doen.

Mijn partner is overleden. Ik wil graag in de woning blijven wonen. Wat moet ik doen?

Algemeen

Je staat samen op het huurcontract
Je kunt in de woning blijven wonen. Wij ontvangen graag schriftelijk het verzoek om de tenaamstelling aan te passen. Daarnaast hebben wij een kopie nodig van de akte van overlijden of een rouwkaart.

Je staat niet op het huurcontract, maar je bent wel getrouwd of geregistreerd partner
Je kunt in de woning blijven wonen. Voor het aanpassen van het huurcontract hebben wij de volgende stukken van je nodig:

  • schriftelijk verzoek;
  • akte van overlijden of rouwkaart;
  • bewijs van huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Jullie voerden al jaren een gezamenlijk duurzaam huishouden
Sta je niet op het huurcontract en zijn jullie niet getrouwd of geregistreerd partners? Wij kunnen je alleen hoofdhuurder maken als je minimaal twee jaar samen ingeschreven hebt gestaan op het adres. Wij hebben in dit geval de volgende stukken van je nodig:

  • schriftelijk verzoek;
  • akte van overlijden of rouwkaart;
  • uittrekstel van de Gemeentelijke Basisadministratie.

Ik ga verhuizen. Wanneer krijg ik een eindafrekening?

Algemeen

Wij versturen de eindafrekening twee maanden na het inleveren van de sleutels.

Op de eindafrekening staat of je nog huur moet betalen of huur terugkrijgt
Ook zie je of je nog kosten voor schade of schoonmaak moet betalen. Betaal je maandelijks een voorschot voor je stookkosten, dan krijgt je hier later een aparte rekening van.

De eindafrekening van de servicekosten rekenen voor 1 juli van het nieuwe jaar met je af
Op je nieuwe adres krijg je de afrekening van de servicekosten van je vorige woning.

Ik heb de huur opgezegd. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten?

Algemeen

De servicekosten over het voorgaande jaar rekenen wij voor 1 juli van het nieuwe jaar met je af. Op je nieuwe adres krijg je de afrekening van de servicekosten van je vorige woning. 

Mag iemand anders mijn huur opzeggen?

Algemeen

De huur kan alleen opgezegd worden door de huurder. Als er een medehuurder is, dan moeten beide personen de huuropzegging ondertekenen. Is er iemand gemachtigd om namens de huurder zaken te regelen, dan mag deze persoon de huur opzeggen. Wij vragen je dan deze machtiging aan ons te tonen.

De huur van een overleden familielid kan door een erfgenaam opgezegd worden met het formulier ‘huuropzegging bij overlijden’. Stuur dit formulier, samen met een kopie van de akte van overlijden,  naar ons retour. 

Ik heb een eindafrekening gekregen, maar ik ben het niet eens met het bedrag. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als je het niet eens bent met de eindafrekening, dan kun je ons dat schriftelijk laten weten. Wij kijken graag voor je na hoe de rekening tot stand is gekomen en zullen dit vervolgens met je bespreken.

Mag ik een nieuwe huurder voordragen voor mijn woning (in een hofje)?

Algemeen

Het is niet mogelijk om een woning over te dragen aan iemand anders. Na het opzeggen van de huur wordt de woning aangeboden op WoningNet. Woningzoekenden die geinteresseerd zijn kunnen via deze weg reageren op de woning.