Huurspecificatie

In de brief over de jaarlijkse huuraanpassing staat jouw huurspecificatie. Je ontvangt deze brief voor 1 mei. Je hebt deze informatie mogelijk nodig voor de aanvraag van huurtoeslag of kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Bewaar deze daarom goed.

Huur je een woning en ben je jouw huurspecificatie kwijt? Dan kun je via Mijn De Huismeesters een nieuwe huurspecificatie aanvragen. Je ontvangt deze dan per e-mail.

Veel gevraagd over Huurspecificatie

Hoe is mijn huur opgebouwd en waar betaal ik precies voor?

Algemeen

Je huur bestaat uit de kale (netto) huurprijs en verschillende andere onderdelen die we samen servicekosten noemen. Je kunt hierbij denken aan kosten voor serviceonderhoud, schoonmaak van de portiek en groenonderhoud.

Deze onderdelen worden bij elkaar opgeteld. Samen is dat de (bruto) huur. Dit is het bedrag dat je elke maand aan ons betaalt. De samenstelling van jouw huurprijs vind je op een huurspecificatie.

Je kunt je huurspecificatie vinden in Mijn De Huismeesters
Als je ingelogd bent, klik je op Mijn Contracten. Onderaan de pagina zie je de specificatie van je huur. Wij kunnen jou de huurspecificatie, van het huidige jaar en afgelopen jaren, ook toesturen via de e-mail of via de post. 

Wil je informatie over de opbouw van uw huurprijs en uitleg over de verschillende servicekosten? Neem dan contact op of vul het contactformulier in op onze website.

Hoe bepaalt De Huismeesters mijn huurprijs?

Algemeen

De Huismeesters stelt de huurprijs van een woning vast door een percentage te nemen van de maximale huurprijs. De maximale huurprijs van een woning wordt bepaald door het puntensysteem voor woningen. Dat systeem is ontwikkeld door de overheid. Het puntensysteem wordt het woningwaarderingstelsel genoemd (WWS). Volgens de woningwaardering is er per woning een X aantal punten (WWS-punten). De maximale huurprijs, is de huur die De Huismeesters volgens de wet maximaal voor de woning mag vragen. Hoe meer punten jouw woning heeft, hoe hoger de maximale huur is. Jouw woning krijgt punten voor onder andere:

  • De oppervlakte van de vertrekken
  • De oppervlakte van de buitenruimte (tuin, balkon enzovoort)
  • Uitrusting van de keuken en het sanitair 
  • Het aantal verwarmde vertrekken
  • Energielabel  
  • Buitenruimte 
  • WOZ-waarde

Wil je weten hoeveel punten jouw woning waard is? En wat de maximale huurprijs is die daarbij hoort? Doe dan de Huurprijscheck op de website van de Huurcommissie.

In alle gevallen ligt de huurprijs die De Huismeesters vraagt, lager dan de huurprijs die maximaal gevraagd mag worden.

Streefhuur
De streefhuur is de huurprijs die De Huismeesters vraagt voor de woning bij een nieuwe verhuring. De streefhuur is een percentage van de maximale huur. De streefhuur kan (sterk) afwijken van de huidige huur.  

Het is niet zo dat je huur eindeloos blijft stijgen. Er is een grens aan hoe hoog je huur uiteindelijk mag worden. Jouw huur mag niet hoger uitkomen dan de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel.

Wat zijn verrekenbare servicekosten en wat zijn niet-verrekenbare servicekosten?

Algemeen

Verrekenbare servicekosten zijn leveringen zoals gas, water en elektra voor algemene voorzieningen. Maar ook diensten zoals schoonmaak, tuinonderhoud of de huismeester. Je betaalt hiervoor elke maand een voorschot. Jaarlijks verrekenen wij de door jouw betaalde voorschotten met de werkelijk gemaakte kosten. Je ontvangt dan een afrekening servicekosten.

Niet-verrekenbare servicekosten zijn diensten zoals de glasverzekering en het service onderhoud. Je betaalt hiervoor een vast bedrag per maand. Voor deze servicekosten vindt geen jaarlijkse afrekening plaats.

Overzicht servicekosten
Een overzicht van je servicekosten kun je terugvinden in je huurovereenkomst. Als je huurprijs in de afgelopen periode is gewijzigd, dan kun je contact met ons opnemen. Wij sturen je dan een recente huurspecificatie.

Wat is een huurspecificatie en hoe kan ik deze aanvragen?

Algemeen

Een huurspecificatie is een overzicht hoe jouw huur is opgebouwd. Je vindt in een huurspecificatie de kale huuurprijs en eventuele servicekosten die je betaalt. 

je kunt jouw huurspecificatie vinden in Mijn De Huismeesters
Als je ingelogd bent, klik je op Mijn Contracten. Onderaan de pagina zie je de specificatie van jouw huur.

Wij kunnen je de huurspecificatie, van het huidige jaar en afgelopen jaren, ook toesturen via de e-mail of via de post. Neem hiervoor contact met ons op of vul het contactformulier op onze website.