Huuraanpassing

De Huismeesters past jaarlijks op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. Je ontvangt daarover ieder jaar voor 1 mei een brief. In deze brief staat je nieuwe huurprijs en leggen we uit hoe we de nieuwe huurprijs hebben berekend. 

Van de huur betalen we de kosten die we maken. We geven bijvoorbeeld geld uit aan het onderhoud en het verbeteren van woningen en het slopen en bouwen van woningen. De kosten hiervoor stijgen ieder jaar. Dat komt door de inflatie. Daarom verhogen we de huur van de meeste mensen die een woning bij ons huren.

Huurverlaging
Woonde je op 1 maart 2023 in een huurwoning? Was je netto huur op 1 januari 2024 hoger dan € 577,91? En heb je een laag inkomen? Dan kom je misschien in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging. Download de infographic om het te bekijken. Of vraag de huurverlaging direct aan.

Kun je de huur niet meer betalen?
Zoek contact. Samen zoeken we een oplossing die bij jouw situatie past. Tref een betalingsregeling op onze website of bel 050 365 7171.

Veel gevraagd over Huuraanpassing

Ik ben het er niet mee eens dat jullie mijn huur verhogen. Kan ik bezwaar maken?

Algemeen

Ja, dat kan als wij ons niet aan de regels hielden. Op de website van de huurcommissie lees je wanneer je succesvol bezwaar kunt maken. Of doe de check van de woonbond. Een geldige reden is bijvoorbeeld dat wij de huuraanpassing te laat aankondigden. Een onderhoudsgebrek is geen geldige reden, daar gelden andere regels voor. 

Gebruik het bezwaarschriftformulier van de huurcommissie als je bezwaar maakt. Zorg dat je bezwaar uiterlijk 30 juni schriftelijk bij ons is. Als we het niet eens zijn met je bezwaar, vragen we de huurcommissie om een onafhankelijke uitspraak.

Let op: de meeste verhuurders houden zich bij de jaarlijkse huurverhoging aan alle regels. Als wij de regels goed hebben gevolgd, heeft bezwaar maken geen zin.

Wanneer verhogen jullie de huur?

Algemeen

De Huismeesters past jaarlijks op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. Je ontvangt daarover ieder jaar een brief van ons vóór 1 mei. In deze brief staat je nieuwe huurprijs en leggen we uit hoe we de nieuwe huurprijs hebben berekend. 

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Algemeen

Tot en met 30 december 2024 kunnen mensen waarbij na 2021 het inkomen is gedaald zelf huurverlaging aanvragen.

Mensen die een woning bij ons huren, krijgen de eenmalige huurverlaging als:

  1. Zij op 1 maart 2023 in een huurwoning wonen;
  2. De netto huur op 1 januari 2024 hoger is dan € 577,91 per maand;
  3. Zij alleen wonen en hun inkomen lager is dan € 24.840 per jaar (of € 26.430 bij AOW);
  4. Zij met 2 of meer personen wonen en het gezamenlijk inkomen lager is dan € 32.370 per jaar (of € 35.150 bij AOW).
     

Vraag zelf huurverlaging aan als je inkomen gedaald is na 2021
Had je in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel? En is jouw netto huur hoger dan €577,91? Dan kun je op onze website een verzoek tot eenmalige huurverlaging indienen. Samen bekijken we dan of je recht hebt op de huurverlaging.
Mocht het niet mogelijk zijn de verlaging via onze website aan te vragen, gebruik dan dit formulier.

De huurverlaging kan gevolgen hebben voor je huurtoeslag
Als je minder huur betaalt, krijg je ook minder huurtoeslag. Wij geven je huur door aan de belastingdienst, maar je krijgt je huurtoeslag vooruitbetaald. Geef daarom ook zelf je nieuwe huur direct door. Doe dit om te voorkomen dat je huurtoeslag terug moet betalen.

Mijn buren betalen minder huur dan ik. Onze woning is hetzelfde. Hoe kan dat?

Algemeen

Dat kan verschillende redenen hebben. Iedere huurovereenkomst is een individuele afspraak tussen huurder en verhuurder. De huurprijs is daarin vastgelegd. Je kunt je huurprijs dus niet vergelijken met andere huurders.

Zolang een woning niet van bewoner wisselt, worden de huren alleen verhoogd met de jaarlijkse huurverhoging. Als de huur van een woning echter wordt beëindigd, wordt de kale huurprijs die de nieuwe bewoner gaat betalen opnieuw vastgesteld. Dat gebeurt aan de hand van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) en het op dat moment geldende huurbeleid. 

De huurprijs is bijvoorbeeld anders, doordat:

  • De buren al heel lang in de woning wonen. Gaan zij verhuizen? Dan kijken wij opnieuw naar de huurprijs.
  • De buren hebben recht gehad op een huurverlaging in 2023 i.v.m hun inkomen. 
  • Je woning is aangepast. Je woning heeft bijvoorbeeld dubbelglas en de woning van je buren niet.
  • De regels en wetten zijn veranderd.

Hoe is mijn huur opgebouwd en waar betaal ik precies voor?

Algemeen

Je huur bestaat uit de kale (netto) huurprijs en verschillende andere onderdelen die we samen servicekosten noemen. Je kunt hierbij denken aan kosten voor serviceonderhoud, schoonmaak van de portiek en groenonderhoud.

Deze onderdelen worden bij elkaar opgeteld. Samen is dat de (bruto) huur. Dit is het bedrag dat je elke maand aan ons betaalt. De samenstelling van jouw huurprijs vind je op een huurspecificatie.

Je kunt je huurspecificatie vinden in Mijn De Huismeesters
Als je ingelogd bent, klik je op Mijn Contracten. Onderaan de pagina zie je de specificatie van je huur. Wij kunnen jou de huurspecificatie, van het huidige jaar en afgelopen jaren, ook toesturen via de e-mail of via de post. 

Wil je informatie over de opbouw van uw huurprijs en uitleg over de verschillende servicekosten? Neem dan contact op of vul het contactformulier in op onze website.

Wat zijn verrekenbare servicekosten en wat zijn niet-verrekenbare servicekosten?

Algemeen

Verrekenbare servicekosten zijn leveringen zoals gas, water en elektra voor algemene voorzieningen. Maar ook diensten zoals schoonmaak, tuinonderhoud of de huismeester. Je betaalt hiervoor elke maand een voorschot. Jaarlijks verrekenen wij de door jouw betaalde voorschotten met de werkelijk gemaakte kosten. Je ontvangt dan een afrekening servicekosten.

Niet-verrekenbare servicekosten zijn diensten zoals de glasverzekering en het service onderhoud. Je betaalt hiervoor een vast bedrag per maand. Voor deze servicekosten vindt geen jaarlijkse afrekening plaats.

Overzicht servicekosten
Een overzicht van je servicekosten kun je terugvinden in je huurovereenkomst. Als je huurprijs in de afgelopen periode is gewijzigd, dan kun je contact met ons opnemen. Wij sturen je dan een recente huurspecificatie.

Met hoeveel mag De Huismeesters de huur van mijn parkeergarage, parkeerplaats of berging verhogen?

Algemeen

De Huismeesters verhoogt de huur van parkeerplaatsen, garages of bergingen ook jaarlijks. Hiervoor gelden geen afgesproken percentages vanuit het ministerie. In je huurcontract staat informatie over met welk percentage we de huur mogen verhogen.

Hoeveel mag de huur van mijn vrije sectorwoning stijgen?

Algemeen

Huurders van een vrijesectorwoning krijgen een huurverhoging die we jaarlijks opnieuw afspreken. Dit hangt af van de afspraken in je contract.

Kan De Huismeesters mijn huurprijs een aantal keren in het jaar veranderen?

Algemeen

Ja, dat kan als we je woning op een belangrijk onderdeel verbeteren. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van een eigen cv-installatie of een woningverbetering. De huurprijs is dan verhoogd door deze verbetering. Je huur wordt dan ook nog op 1 juli meegenomen in onze jaarlijkse huurverhoging.