Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS
//} %>

Huurverhoging

De kosten die wij maken om ons woningbezit goed te beheren, stijgen jaarlijks. Daarom passen wij 1 keer per jaar de huurprijs aan. Wij voeren deze aanpassing door binnen de voorgeschreven regels van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De huurverhoging komt nooit boven de wettelijk gestelde huur van een sociale huurwoning. U verliest daarmee dus niet uw recht op huurtoeslag.

Meer informatie
De overheid stelt vast hoe hoog de huurverhoging maximaal mag zijn. Op de website van de Rijksoverheid staat uitgelegd hoe dit wordt berekend. Meer informatie is ook te vinden op de website van de Huurcommissie. Elke huurder krijgt uiterlijk 1 mei bericht over de huurverhoging.
 
Bezwaar
Bent u het niet eens met de huurverhoging, dan kunt u hier in onderstaande situaties bezwaar tegen maken: 
  • U heeft een huurverhoging gekregen boven wat maximaal is toegestaan.
  • De huur mag na huurverhoging niet boven de maximale huurprijsgrens uitkomen.
  • Het huurverhogingsvoorstel is niet juist aangekondigd of er zitten fouten in.
  • U heeft het huurverhogingsvoorstel niet vóór 1 mei ontvangen.
  • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd omdat er ernstige onderhoudgebreken zijn die nog niet zijn verholpen.

Hoe maak ik bezwaar?
Binnen zes weken na ontvangst van de bevestigingsbrief over deze jaarlijkse verhoging kunt u bezwaar indienen. Hiervoor zijn formulieren beschikbaar bij de Huurcommissie. Het bezwaar moet uiterlijk 30 juni bij ons binnen zijn. 

Vindt de Huurcommissie de huurverhoging terecht, dan moet u de hogere huurprijs betalen vanaf de ingangsdatum van de huurverhoging (met terugwerkende kracht). Ook moet u € 25 aan leges (de kosten van de procedure) betalen.