Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS
//} %>
//} %>
IK HUUR

Onderhuur mag niet

Er is sprake van onderhuur als u iemand in uw woning laat wonen, zonder dat wij daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. Wij verzoeken de onderhuurder dan te vertrekken. U als huurder bent verantwoordelijk voor eventuele gevolgen.
 
Onderverhuur via Airbnb is ook niet toegestaan en zal leiden tot een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning.
 

Huisbewaarderschap

Huisbewaarderschap
Met huisbewaring kunt u iemand anders legaal in uw woning laten wonen, gedurende maximaal een jaar. Het kan gebeuren dat u een bepaalde tijd een andere woon- of verblijfplaats in Nederland of het buitenland hebt. Bijvoorbeeld voor werk of studie, ziekte, opname voor verpleging, verblijf in een penitentiaire inrichting, een wereldreis of bij 'proef samenwonen". Op het moment dat zo'n situatie zich voordoet, kunt u een aanvraag indienen voor het aanstellen van een huisbewaarder. Het is belangrijk om dit goed en legaal te regelen omdat u anders het risico loopt uw woning kwijt te raken. Dat doet u makkelijk en snel via Mijn De Huismeesters

Wat is een huisbewaarder?
Een huisbewaarder is een persoon die tijdens uw afwezigheid in uw woning verblijft. Dat kan bijvoorbeeld een vriend, kennis of familielid zijn. Het doel van huisbewaarderschap is dat iemand op uw woning past. U moet hiervoor wel toestemming vragen aan De Huismeesters.

Hoe werkt het?
De huurder zorgt altijd zelf voor de huurbetaling. De huurovereenkomst tussen de huurder en De Huismeesters blijft gedurende de huisbewaarderovereenkomst bestaan. Bij huisbewaarderschap zijn drie partijen betrokken. De Huismeesters, de huurder en de huisbewaarder. Tussen u en de huisbewaarder bestaat geen huurovereenkomst, maar een huisbewaarderschapsverklaring.

De huisbewaarder heeft geen enkel recht op de woning of op vervangende woonruimte na beëindiging van het huisbewaarderschap. Mocht na deze periode de oorspronkelijke huurder niet teruggekeerd zijn in de woning, dan moet de huisbewaarder toch de woning verlaten. Blijft de huisbewaarder in de woning, dan is er sprake van illegale bewoning en kan er een ontruimingsprocedure tegen de huisbewaarder begonnen worden.

Bij de aanvraag van huisbewaarderschap moet de huurder kunnen aantonen dat de aanvraag een geldige reden betreft. Dit kan aangetoond worden door een kopie van de reispapieren te overleggen, de arbeids- of studieovereenkomst waaruit de duur van de overeenkomst blijkt, een verklaring waaruit de medische noodzaak blijkt tot langdurige opnemen of waaruit detentie blijkt.
Huisbewaring kan nu ook bij "proef samenwonen". U kunt dan maximaal een jaar lang uitproberen of het samenwonen werkt. Werkt het samenwonen niet, dan kunt u weer terugkeren in uw eigen woning. Als het samenwonen wel goed gaat, dan moet u de huur beeïndigen en de huisbewaarder de woning verlaten.

Voorwaarden
Aan het huisbewaarderschap zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • Er mag niet eerder sprake zijn geweest van huisbewaarderschap;
  • Het huisbewaarderschap duurt minimaal drie maanden en maximaal één jaar;
  • U mag geen huurachterstand hebben of hebben gehad;
  • U heeft geen overlast veroorzaakt;
  • De beoogde huisbewaarder mag niet in negatieve zin bij ons bekend staan;
  • Het huisbewaarderschap mag niet worden aangevraagd met het doel de woning door derden te laten onderhuren;
  • De huurder blijft gedurende de huisbewaarderschapovereenkomst de huur betalen;

U mag als huurder geen hogere vergoeding aan de huisbewaarder vragen dan de huur die u aan De Huismeesters betaalt. U mag ook geen overname- of bemiddelingskosten vragen.

Voldoet u niet aan bovengenoemde voorwaarden, dan wijst De Huismeesters uw aanvraag af. Als wij uw aanvraag goedkeuren ontvangt u in drievoud een huisbewaarderschapsverklaring. Deze wordt door alle partijen ondertekend en in enkelvoud retour gestuurd naar De Huismeesters.